Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BALICKI WINCENTY ks.

  ur. 1798 w Tarnowie, zm. 1844, Kaznodzieja. Kształcił się we Lwowie i tam przyjął święcenia kapł., po czym został prob, w Lisiej Górce k. Tarnowa; zyskał rozgłos jako kaznodzieja; uchodząc przed karą kośc, przyjął luteranizm i 1837 osiadł w Rynie (k. Giżycka);

  pisywał do „Przyjaciela Ludu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN (1)

  Imię 2 cesarzy łac. Konstantynopola, pochodzenia zachodnioeuropejskiego.

  1. Baldwin I, ur. 1171 w Valenciennes (Francja), zm. ok. 1206, hrabia Flandrii, pierwszy cesarz łac. Konstantynopola. Był jednym z wodzów IV wyprawy krzyżowej skierowanej przeciwko cesarstwu bizant. ;

  po zdobyciu Konstantynopola został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN (2)

  Imię pięciu królów panujących w Królestwie —> Jerozolimskim.

  1. Baldwin I, ur. 1058, zm. 2 IV 1118 w el-Arisz, książę lota-ryński, hrabia Edessy, pierwszy król Królestwa Jerozolimskiego. Był bratem Godfryda z Bouillon, po którego śmierci 1100 koronował się; pomyślnie prowadzone wojny pozwoliły mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN (3)

  Bp krakowski, zm. 9 IX 1109, przypuszczalnie w Krakowie. Pochodził prawdopodobnie z Francji lub Lotaryngii. Późniejsze kontakty i pewne rysy działalności B. wskazują, że mógł przebywać jakiś czas w Cambrai oraz że przed przybyciem do Polski zetknął się z Iwonem z Chartres.

  Wg tradycji B. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN (4)

  Bp kruszwicki 1111-28 wg przekazów późno-średniow. (Katalog wolborski bpów włocl.), z pochodzenia Francuz. Próby identyfikowania go z kronikarzem Gallem Anonimem zostały przez krytykę odrzucone.

  Obecnie za wątpliwe uważa się samo istnienie takiego bpa; bpstwo kruszwickie powstało prawdopodobnie nie w XI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN SOCist bp.

  zm. 1243. Był mnichem z opactwa Aulne k. Leodium. Działalność rozpoczął jako penitencjariusz kard. Ottona, legata pap. na Niemcy i Danię; po śmierci bpa Rygi Alberta (1229), Otton powierzył B. tymczasowy zarząd diec. inflanckiej;

  1232 pap. Grzegorz IX mianował B. bpem Semi-galii (wsch. Kurlandia) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWIN z CANTERBURY, Baldvinus Devonius abp.

  ur. w Devonshire, zm. 19 XI 1190 w Tyros (Syria), Pisarz łaciński.

  Wysłany przez Bartłomieja, bpa Exeter, na studia, po ich ukończeniu był archidiakonem; wstąpił do cystersów w Ford, gdzie wkrótce obrano go opatem; 1180 przyjął wybór na bpa w Worcester, a 1184 został abpem w Canterbury i prymasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDUR, Baldr, Balder

  W mitologii germ, bóg z rodu -> Azów, syn Odyna i Freji, mąż Nanny, dobroczynny bóg światła i płodnego lata, symbol wszystkiego, co dobre.

  Rozbieżne są tłumaczenia natury B. ; w -> Eddzie młodszej Sturlu-sona Snorri cechuje go bierność, Saxo Grammaticus zaś podkreśla jego waleczność. Mit B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDUNG HANS, ZW. Grien

  ur. 1484 (1485?) w Weyersheim k. Strasburga, zm. 1545 tamże, Malarz, grafik, witrażysta, wybitny przedstawiciel niem. renesansu. Ok. 1505 uczęszczał do pracowni A. Durera. Malował głównie obrazy rel. i alegor. oraz portrety; obrazy odzwierciedlają osobowość twórcy, jego pogodne, idylliczne usposobienie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALBINA Św.

  Wg legendarnych pasji (De Sanctis martyri-bus romanis [...], ASanc Mai I 371-380), była córką trybuna rzym., św. Kwiryna; poniosła śmierć męczeńską za panowania ces. Hadriana (117-135); miała rzekomo odkryć okowy św. Piotra i ofiarować je Teodorze, siostrze św. Hermesa; cmentarz i bazylika w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt

Do góry