Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Błędy Berengariusza

  Leon IX zajmował się na kilku synodach błędną nauką Berengariusza (ok. 1000-1088), nauczyciela irektora szkoły świętego Marcina w Tours, archidiakona w Angers. Teolog ten, którego nauka znana jest zzachowanych 23 listów i traktatu De sacra coena, powoływał się na świętego Augustyna w uzasadnianiuswego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór papieża

  Po śmierci Leona IX (19.04.1054) prowadzono z Rzymu długie pertraktacje o wybór jego następcy z cesarzemHenrykiem III, który po roku przeprowadził uznanie swego kandydata, cesarskiego kanclerzaGebharda z Eichstättu. Objął on Stolicę Apostolską (13.04.055) jako Wiktor II i przez dwa lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie normandzkie

  Leon IX dążył do umocnienia Państwa Kościelnego i rozszerzenia go na południową Italię, napotkał jednakw Normanach na przeszkodę. Od 1026 roku Normanowie z Normandii najmowali się na służbę książątNeapolu, Benewentu i Kapui, ale dążyli do przejęcia władzy, tworzenia własnych hrabstw i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże tuskulańscy

  Do działalności reformatorskiej w X wieku włączyły się synody we Francji, Niemczech i Italii. Były tojednak zjawiska sporadyczne i nie wystarczające. Większą aktywność miały one w Niemczech za HenrykaII (1002-1024), monarchy pobożnego, ale zapatrzonego w średniowieczny ideał teokratycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sojusz z Normanami

  Mikołaj II, nie czując się pewnym w Rzymie z powodu przebywającego w pobliżu antypapieża BenedyktaX, którego popierał margrabia z Galeria, szukał pomocy u Godfryda Lotaryńskiego, a gdy jej nieuzyskał, zwrócił się do książąt normandzkich w południowej Italii.

  Na spotkaniu (1059) z Ryszardom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Wschodni i Cerulariusz

  W Kościele Wschodnim autorytet i władza patriarchy stale wzrastała, co wydaje się absurdalne w okresie,w którym rozwinął się absolutyzm cesarza bizantyjskiego. A jednak tak było, bo cesarz jako laikmógł być jedynie opiekunem Kościoła, a nie jego głową, choć decydował o osobie patriarchy. Cesarzmógł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameduli

  W Italii, na początku X wieku nie brakowało klasztorów żywotnych, dokonujących reformy swego wewnętrznegożycia, jak Monte Cassino, Subiaco, Farfa, Cava, czy rzymski klasztor na Awentynie i klasztoryw Kalabrii pod wpływem świętego Nila. Ich cechą znamienną było to, że zachowały tradycyjny modelżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otton III i Sylwester II

  Koncepcja jedności wszystkich ludów chrześcijańskich w jednym Kościele, pod zwierzchnią władzą cesarza,występuje już w czasach Ottona I, ale rozwijając się, za Ottona II nawiąże do świetności starożytnegoRzymu, a za Ottona III nie cofnie się przed planem zjednoczenia obu cesarstw, wschodniego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Formozusa

  Krótkie pontyfikaty Marinusa (882-884) i Hadriana III (884-885) nie sprzyjały wzmocnieniu papiestwa.Ich następca, Stefan VI (885-891), wybrany wbrew woli cesarza Karola III, nie poparł go w sprawie zapewnieniawnukowi tronu, przez co przyczynił się do rozpętania walk o władzę cesarską. W ich wynikukoronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie nauki i sztuki

  Rozkwit kulturalny tego okresu, zwany przesadnie renesansem ottońskim, wypływał z sięgania do tradycjikarolińskiej. Szczególną sławę zdobyła szkoła katedralna w Magdeburgu pod kierownictwem jednegoz największych wówczas erudytów, Otryka, z którym prowadził dyskusję Gerbert w Rawennie przed Ottonem III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt

Do góry