Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI JĘZYK

  Język słowiański stosowany w -» bizantyjskiej liturgii Kościołów prawosł. w Jugosławii (zwł. w Serbii, Czarnogórze, Bośni, Hercegowinie i Dalmacji), Bułgarii, Czechosłowacji, Polsce, Kanadzie, Stanach Zjedn., ZSRR i w krajach Europy Zach., w których wyznawcy prawosławia podlegają patriarchatowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTUM TENENTES ORDINEM

  Hymn na tercję, anonimowy utwór z 2. poł. VI w. lub z V1II-IX w. ; zamieszcza go brewiarz rękopiśmienny z Korbei i z Marbach (rps Vatic. Reg. 11), a także Breviarium gallicanum vêtus oraz Breviarium gothi-cum;

  1971 wprowadzono go na okres adwentu (od 17 XII) i Bożego Narodzenia (od 6 I) oraz na czas zwykły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKIEWNY ŚPIEW

  Pierwotnie liturgiczna monodia Kościoła -» obrządku słowiańskiego, analogiczna do - chorału gregoriańskiego w Kościele zach. ; później także prawosł. wokalna muzyka wielogłosowa, głównie ros., ukraińska, serb. i bułgarska.

  1. Po przyjęciu 988 chrześcijaństwa przez Ruś wraz z -* bizantyjską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /7 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL de

  ur. 29 IX 1547 w Alcalá de Henares, zm. 23 IV 1616 w Madrycie, Pisarz, twórca nowoż. powieści europejskiej.

  W czasie nieregularnych studiów był m.in. (1568) ulubionym uczniem erazmisty Juana López de Hoyos. Ok. 1569 wyjechał do Włoch, pozostając tam w służbie kard. Giulia Acquavivy; z chwilą powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /7 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CERKOWNYJ WIESTNIK", Cerkiewny Wiestnik

  Miesięcznik Pol. Autokefalicznego Kościoła Prawosł., wyd. od 1954 w języku ros. przez Warsz. Metropolię Prawosławną. Zamieszcza artykuły z zakresu teologii, liturgii i historii prawosławia, prowadzi nadto kronikę życia rei. oraz podaje nuty i teksty liturg.;

  1954-59 redaktorem odpowiedzialnym był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERNA PANAIT

  Właśc. Stantschoff, ur. 25 IX 1881 w Cerna k. Tulczy (Rumunia), zm. 26 III 1913 w Lipsku, rum. poeta.

  Studia filoz. odbyl w Bukareszcie, nast. uczył w tamtejszych szkołach. T. Maiorescu (1840-1917) umożliwił mu leczenie choroby płuc i dalsze studia w Lipsku, gdzie C. uzyskał doktorat;

  skromna ilościowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERNITZA (Kernike w Grecji)

  Dawne bpstwo w metropolii Patras, w rzym. prowincji Peloponez II; powstało prawdopodobnie w XIII w.;

  1380-81 było metropolią, a od 1654 abpstwem bez sufraganii ; przy końcu XVII lub na pocz. XVIII w. zostało złączone z diec. Kalavryta;

  1833 na skutek reorganizacji Kościoła gr. z diecezji C. i Kalavryty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKIEWNE BRACTWA

  Zrzeszenia wyznaniowo-na-rodowościowe rozwijające się od XV w. w Kościele prawosł., zwł. na Ukrainie, Białorusi i Litwie, a od XIX w. także w środowiskach emigracji ukraińskiej w Europie Zach., Stanach Zjedn. i Kanadzie. B. [b. = bractwa], poszerzając pierwotne cele społ.-rel. głównie w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /22 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKIEW

  (gr. kiriakon, starosłow. cerkow), Nazwa świątyni w Kościołach prawosł. i unickim, używana w Polsce od XVI w.; wywodzi się z wcześniejszego określenia świątyni chrzęść, w językach słow. (niezależnie od określonego wyznania); w pol. literaturze teol. używana do pocz. XX w. jako synonim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /9 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREMONIARZ

  (łac. caeremoniarius, magister caeremoniarum mistrz ceremonii), Duchowny lub świecki członek - asysty, a od 1969 służby liturg. kierujący sprawowaniem liturgii w Kościele rzymskokatolickim.

  Pierwotnie funkcję c. pełnił -> archidiakon, -> diakon lub -» subdiakon, których nazywano admonitores, memoriales...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt

Do góry