Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BAR (2)

  Do poł. XVI w. Rów, miasto na Podolu (UkraińskaSRR). Prawo magdeburskie nadał 1540 król Zygmunt I Stary;1648 zdobyty przez Kozaków; 1672-99 był w rękach tur.; 1768zawiązała się w B. konfederacja ( ->- konfederacja barska) ;od 1793 B. należy do Rosji.

  Parafia rzym. kat. św. Mikołaja w diec. kamienieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR (1)

  (gr. Antibaris, łac. Antibarum, wł. Antivari), Abpstwona wybrzeżu czarnogórskim (Jugosławia). Chrześcijaństwo byłotu znane już w III w.

  Bpstwo B. występuje w poł. VIII w. jako sufr. Dyrrhachium(słow. Drač, obecnie Durrësi w Albanii) podległej patriarszeKonstantynopola; po zajęciu Draču 989 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARENI GIULIANO kard.

  ur. 1398, zm. 10 XI 1444 pod Warną, Legat papieski.

  Studiował w Perugii i Padwie; pap. Marcin V nadał mu 1426 godność kard.; 1431 był legatem pap. na sejmie w Norymberdze i zorganizował krucjatę przeciwko husytom (wyprawa poniosła klęskę pod Domaźlicami 14 VIII 1431);

  w tymże roku pap. Eugeniusz IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO

  Forma ustroju zapoczątkowana w staroż. państwie rzym. przez -> Augusta Oktawiana, polegająca na koncentracji władzy w ręku -+ cesarza.

  Po reformach ces. Dioklecjana (284-305) c. rzymskim rządzili jednocześnie 2 cesarze, mający oddzielne stolice — w Rzymie i Konstantynopolu; c. bizantyjskie, będące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /20 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO ŁACIŃSKIE

  Państwo utworzone z części zdobytego w wyniku IV wyprawy krzyżowej (1204-61) cesarstwa bizant. (-> Bizancjum), oparte na feudalnych wzorach zach. z religią rzym.kat. (-> cesarstwo III).

  Wykorzystując wezwanie o pomoc ze strony księcia Aleksego III Angelosa w celu odzyskania dla niego tronu ces. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERVUS, Jelonek JAN ks.

  ur. na przełomie XV i XVI w. w Tucholi, zm. ok. 1557 w Krakowie (?), Teolog, prawnik.

  Studiował w Akademii Krak., gdzie 1523 został bakałarzem sztuk wyzwolonych; 1529 wykładał teologię w studium zak. cystersów w Jędrzejowie; wykłady te opublikował w książce Methodus sacramentorum sanctae Ecclesiae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERYNT, Kerinthos

  Żył w końcu I w. w Azji Mniejszej, zwolennik kierunku judaizującego w chrześcijaństwie, prekursor > gnostycyzmu.

  Pochodził z Egiptu, prawdopodobnie z rodziny żyd.; jego doktryna znana jest głównie z pism Ireneusza (Eleghos kai anatrope tes pseudonymu gnoseos I, 26,1; III, 2,1; 3,4; PG 7,686, 846-854)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESALPINO ANDREA

  ur. 6 VI1519 w Arezzo (Toskania), zm. 23 II 1603 w Rzymie, Lekarz, botanik, filozof. Studiował na uniw. w Pizie i Padwie; 1555 objął w Pizie katedrę medycyny i filozofii po swoim mistrzu Ghini; 1592 pap. Klemens VIII powierzył mu wykłady na uniw. Sapienza w Rzymie i mianował swoim przybocznym lekarzem.

  C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ČERNOHORSKÝ, Czernohorski BOHUSLAV MATEJ OFM

  ur. 16 II 1684 w Nymburku (k. Pragi), zm. 1 VII 1742 w Grazu, Kompozytor i organista.

  Do zakonu wstąpił 1703; studia muz. odbył w Pradze (studiował również filozofię i fizykę), a tytuł magistra uzyskał 1723 we Wrocławiu.

  Działalność muz. rozwijał w Pradze przy kościele Panny Maryi, zw. Tyn, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEROFERARIUSZ

  (łac. ceroferarius, cereoferarius świecznik lub noszący go człowiek), Duchowny (najczęściej -> akolita) lub świecki noszący zapalony świecznik (lub płonącą świecę) podczas uroczystego sprawowania liturgii (z -» asystą).

  Funkcja c. wywodzi się najprawdopodobniej z okresu prześladowań chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt

Do góry