Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BARANOWSKI WALENTY bp. SchP

  ur. 11 II 1805 w Sławkowie (k. Olkusza), zm. 12 VIII 1879 w Lublinie.

  Studiował prawo i filozofię na UJ, nast. kontynuował studiaprawnicze w Warszawie; 1828 wstąpił do zak. pijarów; jako klerykbrał udział w powstaniu listopadowym ;

  po upadku powstaniaprzeszedł z wojskiem do Prus; 1834 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARAKOVIČ JURAJ ks.

  ur. 1548 w Plemići k. Zadani (Dalmacja), zm. 1628 w Rzymie, Poeta chorwacki.

  Był autorem cenionego poematu o przeszłości Zadaru Vilaslovinka (Mleci 1613), wzbogaconego elementami autobiogr.i fantastycznymi, oraz rymowanej historii ST i NT z moralizatorskimiwstawkami — Jarula (Mleci 1617,1720s); udoskonalił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI WOJCIECH abp.

  ur. 1548 w Baranowie nad Gopłem (?), zm. 23 IX 1615 w Łowiczu, Prymas.

  Do kancelarii król. wszedł za Zygmunta II Augusta, leczwłaściwą karierę polit, i kośc. rozpoczął za Stefana Batoregodzięki poparciu hetmana J. Zamoyskiego; 1581 przyjął święceniakapł.; w czasie wyprawy na Moskwę towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARAN FELIKS OFMConv

  ur. 20 IV 1870 w Sanoku, zm. 28 VI 1942 w Milwaukee, Duszpasterz polonijny.

  Po studiach teol. w seminarium franciszkańskim przyjął 1893święcenia kapł. w Trenton, gdzie był prob. par. św. Stanisława(1893-97), a nast. św. Wojciecha w Elmhurst (1897-1906),św. Michała w Bridgeport (1906-14) i bazyliki św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 2 X 1884 w Kłecku (k. Gniezna), zm. 17 V 1966 w Poznaniu, Teolog, publicysta.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Poznaniu 1908 przyjąłświęcenia kapł., nast. studiował teologię mor. na uniw. w Münster(u J. Mausbacha), gdzie 1912 uzyskał doktorat na podstawierozprawy Luthers Lehre von der Ehe (Mr 1913);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANEK

  (hebr. kebes owca, baranek lub w ogóle „drobnebydło", aram. talja, gr. amnos, aren, amion; w przekładachterminy oryginalne nie zawsze są precyzyjnie oddawane),W staroż. Palestynie główne (obok kóz) zwierzę hodowlanei ofiarne (Kpł 3, 7; 12, 6; 14,10-11; Lb 28, 3 i passim); jakosymbol pojawia się w ST i NT, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /27 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANÓW SANDOMIERSKI

  Parafia i dekanat w diec. tarnowskiej (od 1786), dawny ośrodek kalwiński (1575-1652).

  Prawdopodobnie już 1135 B. był grodem obronnym; 1354król Kazimierz Wielki nadał B. prawa miejskie; 1568-1677 B.był własnością Leszczyńskich, nast. Lubomirskich. Parafię w B.w diec. krakowskiej (utworzoną z części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /3 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWICZ ŁAZARZ abp. prawosł.

  ur. ok. 1596, zm. I IX 1693 w Czernihowie, Pisarz i polemista religijny.Pochodził prawdopodobnie z rodziny unickiej z Białorusi;przypuszczalnie pozostawał pod wpływem pol. środowiskakulturalnego w Wilnie; kształcił się u jezuitów w Kaliszu; przeszedłna prawosławie i podjął studia w Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARABASZ MIECZYSŁAW ks.

  ur. 9 VII 1863 w Lublinie, zm. 9 XLT 1914 w Baltimore, Duszpasterz polonijny, publicysta.

  Po studiach teol. na Gregorianum i w Lowanium oraz medycznychw Paryżu przyjął 1887 święcenia kapł. w Rzymie;1890 przybył do Detroit, gdzie w pol. seminarium duch. wykładałteologię, filozofię, retorykę i język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARABASZ

  Złoczyńca, który zamiast Jezusa został uwolnionyna żądanie jeroz. tłumu (Mt 27,16; Mk 15,15; Łk23,18; J 18,14) z namowy żyd. starszyzny.

  Egzegeci przypuszczają, że B. był popularny wśród Żydów,bo prowadził walkę z Rzymianami, a więc w oczach ziomkówmógł uchodzić za nar. i rei. bohatera. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt

Do góry