Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Italii

  W południowej Italii, Grzegorz VII osobiście objął (1073) Benewent we władanie, odnowił lenno księciaRyszarda w Kapui, nie zdołał jednak przez dłuższy czas dojść do porozumienia z księciem RobertemGwiskardem, który kolejno zagarnął Amalfi i Salerno, a nawet oblegał Benewent (1077). Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander II i pataria

  Początki pontyfikatu poświęcił papież na uzyskanie uznania w Niemczech i usunięcie antypapieża zRzymu. Zmiana polityki na dworze cesarskim spowodowała wyznaczenie na sejmie augsburskim (1062)komisji wysłanej do Italii w celu zbadania na miejscu sprawy dwóch papieży. Aleksander II wrócił już doRzymu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże niemieccy

  Henryk III, król niemiecki (1039-1056), był niewątpliwie najbardziej religijnym monarchą tego okresu,ale też najbardziej przejęty ideą władcy - pomazańca Bożego, odpowiedzialnego za cesarstwo i Kościół.Jego przekonanie o słuszności tej idei umacniała słabość papiestwa. Henryk dokonywał desygnacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka schizma

  Wstępem do niej była sprawa Ormian, gdy Armenia popadła w zależność polityczną od Bizancjum.Patriarcha chciał im narzucić jednolity obrządek i bizantyjskie zwyczaje kościelne. Zakazał używania doMszy świętej przaśnego chleba, uznając go za heretycką nowość. Ormianie powoływali się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEON IX — CERULARIUSZ

  Przełomowy dla tego okresu pontyfikat Leona IX przyniósł niespodziewanie rozłam między Kościołemna Wschodzie i Zachodzie. Najmniej było w tym bezpośredniej winy papieża. Za sprawców rozłamunależy uważać patriarchę konstantynopolitańskiego, Cerulariusza, i kardynała legata, Humberta z SilvaCandida. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athos i mnisi

  Cesarz Konstantym IX ogłosił (1045) Athos górą świętą, na której nie było wolno przebywać kobietom.Usankcjonował w ten sposób ponad stuletnią tradycję tego największego i najwybitniejszego ośrodkażycia monastycznego w Kościele Wschodnim. Jego zakonna historia zaczyna się w połowie IX wieku,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Leona IX

  Papież okazał ducha reformy już od momentu desygnacji przez cesarza na Stolicę Apostolską. Oznajmiłwówczas, że przyjmie papieską godność, jeżeli Rzymianie jednomyślnie go wybiorą. Nowością było to,że podkreślił wobec Henryka III niewystarczalność desygnacji i konieczność wyboru.

  Do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

  Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synody reformatorskie

  Zwoływał je Leon IX corocznie w Rzymie jako kontynuację rzymskich synodów wielkopostnych, alebrał również udział w synodach poza swą stolicą papieską, w 1049 roku - w Pawii, Reims i Moguncji, w1050 roku - w Siponto, Salerno i Vercelli, w 1053 roku - w Mantui i Bari.

  Na synodach zajmowano się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE REFORMATORZY

  Reforma Kościoła w XI wieku osiągnęła swój szczytowy punkt za Grzegorza VII (1073-1085), stąd jejnazwa. Zrodzona z potrzeb Kościoła i z ducha kongregacji kluniackiej ma wyraźnie dwa etapy swegorozwoju: pierwszy, od 1046 roku do 1087 roku, i drugi, od 1087 roku do 1124 roku.

  W pierwszym etapie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt

Do góry