Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ a MARTYRIBL'S, Bartolomeo Fernandez bł.

  ur. 3 V 1514 w Lizbonie (ochrzczony w kościele NMP de Martyribus, stąd przydomek), zm. 16 VII 1590 w Viana do Castello, Teolog, prymas Portugalii.

  Wstąpił 1527 do dominikanów, gdzie odbył studia filoz.-teol.oraz przyjął święcenia kapł. ; ponad 20 lat wykładał w Lizboniei Batalha filozofię i teologię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ MŁODSZY Św.

  ur. ok. 981 w Rossano (Kalabria), zm. ok. 1055 w Grottaferrata, Działacz, hymnograf.

  Wychowany w bizant. środowisku religijno-kulturowym wRossano, mając 12 lat poddał się duchowemu kierownictwu -> Nila Młodszego w klasztorze Valleluce (u podnóża MonteCassino), a nast. w Serperi k. Gaety i towarzyszył mu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z PRAGI OFM

  Żył w XIII w., Mis. bp nominat.

  Pochodził prawdopodobnie z Czech; znany jest z działalnościprowadzonej 1255-57 w Polsce na rzecz utworzeniabpstwa mis. w Łukowie (dla Jaćwięgów).B. wystąpił 17 IV 1255 na wiecu w Zawichoście jako pośrednikmiędzy księciem Bolesławem Wstydliwym a kapitułąkrak. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z BYDGOSZCZY, Bartosław OFMObs

  ur. ok. 1478 w Bydgoszczy, zm. 1548 w Poznaniu, Leksykograf.

  Do zakonu wstąpił przed 1500; prawdopodobnie studiowałw Akademii Krak., gdzie 1505 uzyskał stopień bakałarza;1500-02 sporządził kopiarz zawierający ustawy zak., uchwałykapitulne, bulle i przywileje pap. (m.in. potwierdzenie pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z RADOMIA

  ur. ok. 1401, zm. 1450, Filozof i teolog.

  W 1419 zapisał się na wydz. artium AkademiiKrak. ; stopień bakałarza otrzymał 1421, a stopień magistra 1427;w tym samym semestrze letnim sprawował urząd dziekana wydz.artium, ponownie 1437 w semestrze zimowym;

  ok. 1444 uzyskałdoktorat z teologii; 1444-45 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z JASŁA

  ur. ok. 1360 w Jaśle, zm. ok. 1407 w Krakowie, Filozof i teolog.

  Wykształcenie filoz. zdobył na uniw. w Pradze, gdzie 1382uzyskał stopień bakałarza, 1384 magistra artium; od 1385studiował na wydz. prawa i wykładał równocześnie na wydz.filozofii; do kraju wrócił 1390 i pracował nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z KRZYWINIA OSB

  ur. w końcu XVI w. w Krzywiniu (k. Kościana), zm. 28 X 1669 w Lubiniu k. Kościana, Kronikarz klasztorny.

  Do zakonu wstąpił w Kościanie, gdzie 1608 złożył śluby;studiował nauki human, i teologię w Akademii Lubrańskiegow Poznaniu; 1642-45 był przeorem w Lubiniu, a nast. mistrzemnowicjatu i prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z LUKKI OP, Bartolomeo Fiadoni bp.

  ur. ok. 1236 w Lukce, zm. 1327 w Torcello k. Wenecji, Teolog i historykKościoła.

  Wstąpił do zakonu w Lukce; był uczniem, a nast. (1261)spowiednikiem i towarzyszem podróży Tomasza z Akwinu;1288 został przeorem domów zak. w Toskanii; 1301 uczestniczyłprawdopodobnie w kapitule gen. w Kolonii; 1309-18...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ APOSTOŁ

  Wymieniony w spisach apostołóww Ewangeliach synopt. (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14;por. Dz 1, 13). Wielu egzegetów, począwszy od IX w., utożsamia B. z Natanaelem, którego powołanie opisał Jan Apostoł(J 1,45-49; por. 21,2); zarówno bowiem B., jak i Natanaelprzedstawieni są jako towarzysze Filipa, a imię B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /8 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z BRESCII

  zm. 1258, Kanonista.

  Studiowal prawo rzym. oraz kan., które od 1234 wykładał w Bolonii.Dzieła B. mają charakter kompilacyjny i poddają krytyceprace wcześniejszych autorów; głównym dziełem B. jest Glossa ordinaria ..Decreti" (oprać. 1240-46), będące krytyką pracy JanaTeutonika;

  z innych dzieł wymienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt

Do góry