Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BAUDEAU NICOLAS CRL

  ur. 25 IV 1730 w Amboise (k. Tours), zm. 1792 w Paryżu, Teolog, ekonomista.

  Studia teol. odbył w seminarium zak. w Chancelade k. Périgueux,w którym nast. był prof.; z czasem został komendatariuszemopactwa norbertanów w Saint-Lô w Normandii;

  z tegookresu pochodzi jego Analyse de l'ouvrage du pape BenoitXIV sur...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDRILLART HENRI MARIE ALFRED kard.

  ur. 6 I 1859 w Paryżu, zm. 19 V 1942 tamże, Historyk Kościoła, dyplomata.

  Studia hist, odbył w Ecole Normale; od 1883 był prof. InstytutuKatolickiego w Paryżu; doktorat uzyskał 1890; w tymżeroku wstąpił do oratorianów, 1893 przyjął święcenia kapł.;zorganizował ośrodek pod nazwą Apostolat de la...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDELAIRE CHARLES

  ur. 9 IV 1821 w Paryżu, zm. 31 VIII 1867 tamże, Poeta.

  Uzyskawszy 1839 jako ekstern maturę, wbrew woli matkii ojczyma (którego autorytatywne metody wychowawcze źlewpłynęły na wrażliwą psychikę chłopca) zajął się literaturą.W 1841-42 odbył podróż na Daleki Wschód. Już pierwsze publikacje,zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /6 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUER BRUNO

  ur. 6 IX 1809 w Eisenbergu, zm. 13 IV 1882 w Rixdorf k. Berlina, Filozof religii, krytyk biblijny.

  Studiował w Berlinie, a nast. poświęcił się badaniom nadPismem św. w duchu filozofii G.W.F. Hegla. W Kritik derGeschichte der Offenbarung (B 1838) bronił jeszcze autentycznościi historyczności objawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDISS WOJCIECH MARIA SJ

  ur. 14 IV 1842 w Bojanie (Bukowina), zm. 25 ÏV 1926 w Starej Wsi (k. Brzozowa), Pedagog.

  Do szkoły średniej uczęszczał we Lwowie; 1856 wstąpił dozakonu; po złożeniu ślubów zak. 1859 i studiach filoz. (1861-64)był do 1869 nauczycielem w kolegium jez. w Tarnopolu; teologięstudiował w instytucie zak. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUER RENWARD SJ

  ur. 13XI 1823 w Muri (Szwajcaria), zm. 10 VI 1883 w Kirchroth (RFN), Teolog i historyk Kościoła.

  W 1843 wstąpił do zakonu we Fryburgu; 1847 na skutekprześladowań ze strony radykalnych protestantów wyjechałwraz z towarzyszami do Lozanny, a nast. do Chambery weFrancji; 1848 rozpoczął studia filoz. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDISSIN WOLF WILHELM von

  ur. 26 IX 1847 w Sophienhof k. Kolonii, zm. 6 II 1926 w Berlinie, Egzegeta i religioznawca protestancki.

  Od 1874 prowadził wykłady z zakresu ST w Lipsku, Strasburgui Marburgu, 1900-21 w Berlinie; zajmował się historią religiiIzraela i in. religii sem., zwł. aram., oraz specjalnie rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUER WALTER

  ur. 8 VIII 1877 w Królewcu, zm. 17 XI 1960 w Getyndze, Biblista.

  B. studiował teologię oraz filologię klasyczną i orientalnąna uniw. w Marburgu, Berlinie i Strasburgu; 1902-13 był docentemw Marburgu, 1913-16 prof. NT we Wrocławiu i 1916-45w Getyndze; od 1925 był członkiem Akademie der Wissenschaftenw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDOT JULES OSB

  ur. 4 VIII 1857 w Notre-Dame-de-lTsle (Francja), zm. 24 XII 1929 w Farnborough k. Londynu, Liturgista.

  W 1882w Evreux przyjął święcenia kapł.; po 8 latach pracyduszpast. wstąpił do sulpicjanów, gdzie przez kilka lat byłnauczycielem; 1906 złożył profesję zak. u benedyktynów w ang.opactwie św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUCKE, Paucke FLORIAN SJ

  ur. 24 IX 1719 w Wińsku(k. Wolowa), zm. 13 IV 1780 w Jindřichovie Hradec (Czechy),Misjonarz.

  W 1749-68 pracował w Paragwaju wśród indiańskichszczepów Guarani, Abipon i Macobi; zajmował się etnomuzykologiąi sztuką indiańską; pozostawił w rpsach prace z zakresuetnografii, historii, botaniki i zoologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt

Do góry