Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BAVINK BERNHARD

  ur. 30 VI 1879 w Leer, zm. 27 VI 1947 w Bielefeld, Filozof przyrody.

  Był protestantem; po studiachna uniw. w Münster został prof, tegoż uniwersytetu.W pracy nauk. koncentrował się na uzgodnieniu wynikównauk przyr. z tezami filozofii klasycznej oraz z doktryną chrześcijańską.

  Z punktu widzenia metodol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARIA, Bayern

  Kraj związkowy w pd. części RepublikiFederalnej Niemiec, zajmuje 70 546 km2 i liczy 10,6 minmieszkańców (1972), w tym 71,3% katolików, 26,5% protestantów,2,2% innych wyznań.

  1. KOŚCIÓŁ KATOLICKI — Część pd. obecnej B. (po Dunaj)należała do cesarstwa rzym. (prow. Recja I i II oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /29 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWIT

  Miejscowość w pobliżu el-Aszmunein (Hermopolis)w Środk. Egipcie z ruinami 2 ufortyfikowanych koptyjskichklasztorów i nekropoli, odkrytych 1913-25 przez franc, archeologów(E.G. Chassinat, J. Clédat, J. Maspéro).

  Klasztor św. Apollona (cenniejszy pod względem archeol.),wzniesiony w 1. pol. IV w. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWON, Bawo, flam. Beafs Św.

  zm. między 640 a 659, Patron Gandawy.

  Życiorysy B. (MGHSSrerMer IV 534-545), z których najwcześniejszypochodzi z pocz. IX w., a 3 inne z końca X w.,oparte są na legendzie. Wg nich B., zw. początkowo Allowinen),ożenił się z Agletrudą, córką hrabiego merowińskiego; po jejśmierci został mnichem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAURU

  Diecezja w Brazylii eryg. 15 II 1964 jako sufr.Botucatu ; obejmuje 5845 km2 i liczy 236 237 mieszk., w tym209 598 katolików, 24 parafie, 12 księży diec. i 30 zak., 5 domówzak. męskich, 61 zakonników, 23 domy zak. żeńskie,73 siostry (AnPont 1973).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUTAIN Louis EUGÈNE MARIE

  ur. 17 II 1796 w Paryżu, zm. 15 X 1867 tamże, Filozof, teolog.

  Od 1814 studiował w Ecole Normale, 1817 został wykładowcąfilozofii w Collège Royal w Strasburgu, gdzie propagowałracjonalizm oraz filozofię I. Kanta i J.G. Fichtego. Owocemtego okresu były prace Variétés philosophiques (Str 1823) i Lamorale de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /3 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMKER WILHELM

  ur. 25 X 1842 w Elberfeld, zm. 3 III 1905 w Rurich k. Akwizgranu, Muzykolog.

  Studiował teologię w Monachium i Bonn; 1867 przyjął święceniakapł.; opublikował wiele dzieł z zakresu muzyki średniowieczai hymnologii; 1889 uniw. wrocławski nadał mu doktorath.c.

  Głównym dziełem B. jest Das katholische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMSTARK ANTON

  ur. 4 VIII 1872 w Konstancji, zm. 31 V 1948 w Bonn, Historyk liturgii.

  Dłuższy czas przebywał w Rzymie oraz na Wschodzie, studiującorientalistykę, liturgię chrześcijaństwa wsch., archeologięi sztukę; po powrocie był 1921-30 prof, honorowym wydz.filozofii uniw. w Bonn, 1923 prof, języków i literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUNY ETIENNE SJ

  ur. 1 VI 1575 w Mouzon (Ardennes), zm. 12 XII 1649 w Saint-Pol-de-Léon (Bretania), Franc, teolog i kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1593; przez 11 lat był prof, literaturyi retoryki, nast. 16 lat wykładał teologię mor. i kazuistykęw kolegium Clermont w Paryżu.

  Uważany za przedstawiciela laksyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUR FERDINAND CHRISTIAN

  ur. 21 VI 1792 w Schmiden k. Cannstatt, zm. 2 XII 1860 w Tybindze, Teolog protest., historyk Kościoła.

  Zajmował się przede wszystkim początkami chrześcijaństwa;poglądy swoje zawarł w dziele Das Christentum und die christlicheKirche in den drei ersten Jahrhunderten (T 1853). Opinieo księgach NT wyraził w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt

Do góry