Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BAZYLIANKI

  Katolickie zak. i zgrom, żeńskie obrządku bizant., oparte na regule Bazylego Wielkiego (bazylianie I).

  I. ZAKON BAZYLIANEK ŚW. MAKRYNY, Ordine delle Basilianedi S. Macrina, zakon kontemplacyjno-czynny na prawie pap.,z mniejszą klauzurą pap., utworzony 2 VI 1951 w wynikuzjednoczenia autonomicznych dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /14 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI św. Kościoła prawosł. Grigorij Kalika

  zm. 3 VII 1352, Ruski działacz kośc-polit., teolog prawosł., malarz ikon.

  Był kapłanem kościoła Kosmy i Damiana w NowogrodzieWielkim; zostawszy mnichem, przyjął 1330 obowiązki abpaNowogrodu i Pskowa; po wielkim pożarze Nowogrodu 1340odbudował i powiększył miasto, odrestaurował sobór św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLEA

  (rzym. Basilia, niem. Basel), Miasto i bpstwow Szwajcarii, miejsce 1. części XVII Soboru powsz. Bazylejsko--ferraro-florencko-rzymskiego (-» Bazylejski Sobór), jeden z ośrodków humanizmu i reformacji w XVI i XVII w.

  1. Miasto — założył 374 ces. Walentynian I; w końcu V w.włączono je do państwa Franków;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /6 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLEJSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele zach., spowodowanyzatargiem pap. Eugeniusza IV z -> BazylejskimSoborem, na którym doszli do głosu zwolennicy -> koncyliaryzmu;trwała 1439-49.

  Zapoczątkowała ją 1 V 1437 opozycjawiększej części ojców soboru przeciw pap. decyzji zmiany miejscaobrad; formalną schizmę utrwaliła depozycja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLEJSKI SOBÓR

  Nazwa pierwszej części XVII soborupowsz. (bazylejsko-ferraro-florencko-rzymskiego) zwołanego1 II 1431 do Bazylei przez pap. Marcina V na mocy dekretuFrequens (Konstancja III) w celu przeprowadzenia wewn.reformy Kościoła, porozumienia z -> husytami i obrony Europyprzed Turkami;

  był widownią zmagań między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /12 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZIN RENÉ, pseud. Bernard Seigny

  ur. 26 X I I 1853 w Angers, zm. 20 VII 1932 w Paryżu, Franc, powieściopisarz.

  Adwokat z zawodu, był prof, prawa na uniw. kat. w Angers,od 1903 członkiem Akademii Francuskiej.W licznych powieściach z życia franc, prowincji wyraziłcharakterystyczny dla jego pokolenia niepokój o mor.-nar.oblicze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYREUTH

  Miasto w pn. Bawarii (1969 - 63 000 mieszk.,w tym ok. 30% katolików), zał. w XIII w., znane z letnich festiwalidramatów muz. R. Wagnera.

  Znaczenie B. w kulturze ściśle związane jest z pobytemartysty i jego działalnością w tym mieście (1872-82); staraniemWagnera wybudowano (1872-76) na zboczu w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYERLEIN - MARIAŃSKI JÓZEF SVD

  ur. 21 II 1868 w Poznaniu, zm. 23 III 1940 w Rybniku, Duszpasterz i działacz polonijny.

  Do zgrom, wstąpił 1892 w Nysie, pod wpływem zał. werbistówA. Janssena, z którym stykał się w czasie pełnienia służbywojskowej; po studiach teol. w Mödling k. Wiednia przyjął1903 święcenia kapł. i wyjechał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA

  (gr. basis podstawa), Podstawowa część, punkt oparcia lub ogół czynników ważnych dla danej struktury.

  Pojęcie b. otrzymuje różne znaczenia, zależnie od dziedziny,w której jest użyte (np. b. artykulacyjna, geologiczna, gospodarczo-kulturalna, materiałowa, administracyjna, samochodowa,zaopatrzeniowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYES THOMAS

  ur. 1702 w Londynie, zm. 17 IV 1761 w Tunbridge Wells (Kent), Teolog, matematyk.

  Pochodził, z rodziny anglik, nonkonformistów; po studiachteol. został pastorem prezbiteriańskim w Holborn (Londyn),a 1731 w Tunbridge Wells;

  jako wszechstronnie wykształconyprzyjęty został 1742 do Royal Society of London...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt

Do góry