Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BEDUINI

  (arab. bedewin mieszkańcy pustyni), Arab.plemiona koczownicze (-» Arabowie), zamieszkujące tereny pustynneArabii Saudyjskiej, Jemenu, Jemenu Pd., Omanu, FederacjiEmiratów Arab., Kuwejtu, Iraku, Syrii, Libanu, Jordanii,Izraela, Egiptu i państw pn.afryk.; dzielą się na 2 głównelinie genealogiczne: potomków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDERMAN, Bedermann, Biedermann TOMASZ

  ur. w 2. poł. XV w. w Poznaniu, zm. w końcu czerwca 1531, Teolog, filolog, poeta.

  Studia odbył w Akademii Krak., gdzie był uczniem Jana zeStobnicy; 1505 został magistrem filozofii, do 1508 wykładał nawydz. filozofii Arystotelesa, Horacego i Wergiliusza oraz wydałHezjoda Liber georgicorum (Kr 1505); w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEELZEBUB

  (hebr. ba 'al zebub, w LXX beelzebul; w kodeksachB i S beezebul; w większości kodeksów NT oraz tłum.łac. i syr. beelzebub), W ST filist. bóstwo Ekronu, w NT władcazłych duchów ( -> Baal).

  1. W Starym Testamencie — imię B. nosi bóstwoz panteonu kananejskiego, czczone w świątyni w Ekronie (AWET140)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDERSKI ANTONI

  ur. 13 I 1848 w Wysokiej (k. Piły), zm. 29 III 1930 w Poznaniu, Bibliotekarz.

  Uczęszczał do gimnazjum w Pelplinie i Chełmnie, gdzie 1866wstąpił do tajnej organizacji filomackiej; 1870 wcielony zostałdo armii prus.; nast. studiował filologię klasyczną i słow. nauniw. we Wrocławiu i Berlinie; w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEER - HOFMANN RICHARD

  ur. 11 VII 1866 w Wiedniu, zm. 26 IX 1945 w Nowym Jorku, Poeta i dramaturg austriacki.

  Z wykształcenia prawnik, zaprzyjaźniony z H. Hofmannsthalemi A. Schnitzlerem, należał do grupy wiedeńskich impresjonistówi neoromantyków.

  W 1938 wyemigrował do Szwajcarii,nast. do Stanów Zjednoczonych. Krytyka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDJAN PAUL CM

  ur. 27 XI 1838 w Chosrowa (Iran), zm. 9 VI 1920 w Kolonii, Misjonarz i orientalista.

  W 1861-80 prowadził pracę mis. wśród chrześcijan obrządkuchaldejskiego w Persji; 1885-1912 wydał w Paryżu 36 tomówdzieł syr., z których na szczególną uwagę zasługują: brewiarzdla kapłanów rytu chaldejskiego (I-III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEER SZEBA

  (hebr. b"er-szebď studnia siedmiu albob''r-sz'bu'ah studnia przysięgi, Vg — Bersabee), Miasto w Palestynie(dziś Beer Szewa w Izraelu) w pasie granicznym międzygórami judzkimi a wyżyną Negeb, miejsce kultu początkowokananejskiego, potem izraelskiego.

  B. związane jest z historią patriarchów; Abraham czcił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECKMANN JOHANNES

  ur. 2 V 1901 w Essen, zm. 17 XII 1971 we Fryburgu Szwaja, Misjolog.

  Od 1914 przebywał w Szwajcarii, gdzie wstąpił do nowopowstałego zgromadzenia zak. Szwajcarskiego Tow. MisjiZagr. Betlejem ; 1936 przyjął święcenia kapł.; studiowałmisjologię w Münster u J. Schmidlina i zdobył doktorat napodstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAUVAIS

  Bpstwo w pn. Francji, sufr. Reims. Powstałow III w., w IV obejmowało kraj Galów; zniesione 29 XI 1801,a jego terytorium przyłączono do diec. Amiens; 6 X 1822 restytuowane i powiększone o terytoria zniesionych diec. Noyoni Senlis (od 1851 bpi B. noszą też tytuł bpów Noyon i Senłis).Wybitniejsi bpi: Marin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEATRYCZE z ORNACIEU bł.

  ur. ok. 1260 w Ornacieu (pd.-wsch. Francja), zm. 1303-09 w Eymeux (k. Valence);

  1273wstąpiła do karmelitanek w Parmćnie; 1301 powierzono jej założenieklasztoru w Eymeux w pd.-wsch. Francji; odznaczałasię nabożeństwem do męki Chrystusa i umiłowaniem cierpienia;

  żyjąca współcześnie z B. Małgorzata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt

Do góry