Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BELLINI

  Rodzina malarzy wł. XV w. działających w Wenecji, do których należy Jacopo z synami Gentile i Giovannim.

  1. JACOPO — ur. ok. 1400 w Wenecji, zm. 1471 tamże, uczeńGentilego z Fabriano. Twórczość B. ma pewne cechy malarstwabizant., widoczne w stosowaniu złoceń i hieratyzmie postaci.

  Tendencje nowatorskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELLECIUS ALOIS SJ

  ur. 15 II 1704 we Fryburgu Br., zm. 27 IV 1757 w Augsburgu, Teolog, pisarz ascet., misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 22 X 1719 w Landsbergu; po złożeniuślubów zak. przez 7 lat wykładał teologię i filozofię zakonnikomprzygotowującym się do pracy mis. ; nast. 4 lata pracowałna misjach w Brazylii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - LITERATURA

  Obszaru stanowiącego obecną B. nieprzedstawia w swym rozwoju hist, jednorodnej całości z uwagina jego dwudzielność etn. i językową (pn. Flandria i pd. Walonia)oraz płynność granic B. w jej historii; w szczególnościgranica z Francją ulegała w ciągu wieków znacznym przesunięciom,tak że średniow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /13 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - SZTUKA SAKRALNA

  Po uzyskaniu 1830 suwerennościpaństw, przez B. sztuka sakr. łączyła tendencje ogólnew sztuce eur. z tradycjami rodzimymi (flamandzka sztuka).

  A r c h i t e k t u r a — Do poł. XIX w. powstawały główniebudowle klasycystyczne; ok. 1840 nastąpił nawrót do architekturygot., głównie franc, a nawet do stylu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /4 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGRAD, Beograd

  Archidiecezja w Jugosławii bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej.

  Miasto założone w IV w. prz.Chr. przez Celtów, późniejszemunicypium rzym. Singidunum, gdzie w IV w. powstało bpstwo;355-370 rządził tu ariański bp Ursacjusz; w VII w. bpstwozostało zniszczone przez pogańskie plemiona -> Awarów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELIAL

  (hebr. b'lijja'al, gr. Beliar), W Biblii bezosobowe lub osobowe określenie zła.

  1. W Starym Testamencie — B. oznaczał pierwotnie,podobnie jak w języku ugaryckim (por. blmlk niekról), neg.cechę rzeczy lub osoby.

  Zdecydowana większość tekstów, w którychwystępuje B., zakłada nie tylko zaprzeczenie pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELICELA

  (niezident. miejscowość w Grecji), Bpstwohist, w rzymskiej prow. Macedonia, zależne od -> Filippi ; znaneod VI w. pod nazwą Tyberiopolis; od czasów okupacji bułg.(X W.) nosi nazwę B.; istniało do XIII w.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Terytorium dzisiejszej B. (nazwapochodzi od celt. plemion Belgów, które w I w. prz.Chr.zamieszkiwały te tereny) było do końca XVI w. ściśle powiązanepod względem polit, i rei. z Holandią i Luksemburgiem,wchodząc wraz z nimi w skład -» Niderlandów.

  A. Do POWSTANIA KRÓLESTWA — Samodzielność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /15 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELAÜNDE VÍCTOR ANDRÉS

  ur. 15 XII 1883 w Arequipa (Peru), zm. 15 XII 1966 w Nowym Jorku, Peruwiański dyplomata, prawnik i pisarz.

  Był prof, prawa państw, i międzynar. na uniw. San Marcosw Limie; reprezentował myśl kat. inspirowaną poglądami Augustynai Pascala. Jako polityk i dyplomata, pełnił różne funkcjew kraju i na arenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  W 1. poł. XVI w.rozwijał się luteranizm i anabaptyzm ( -> anabaptyści), prawiewyłącznie na pn. kraju, głównie w Antwerpii.

  Od 1540 żywiej zaznaczyły się wpływy kalwinizmu, z ośrodkamiw Lille i Tournai. Działalność inkwizycji zahamowałarozwój innowierstwa i spowodowała masową emigrację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /3 490

  praca w formacie txt

Do góry