Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Katarzy (albigensi)

  Będąc w swoich początkach ruchem, nie mają założyciela, ani daty powstania. Znani są od 1140 roku,nazywani patareni, albo katarami od 1163 roku. Sami określali siebie jako dobrych chrześcijan, dobrych ludzi. Pewną strukturę organizacyjną otrzymali od bułgarskiego biskupa bogomilców, Niketasa, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander III

  Poseł cesarski Otto von Wittelsbach przebywał w Rzymie podczas wyboru papieża i pozyskał wieluzwolenników dla procesarskiego kandydata, kardynała Oktawiana. Kardynałowie wszakże w większościwybrali (7 IX) Rolanda Bandinelli, Aleksandra III (1159-1181). Oktawian, choć wybrany przez mniejszość,miał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  W południowej Francji, niezależnie od katarów, rozwinął się ruch ludzi świeckich jako wspólnoty biednychi potrzebujących. Zapoczątkował go w 1173 roku kupiec lyoński, Piotr Waldo oczytany w PiśmieŚwiętym, którego księgi Nowego Testamentu i kilka Starego Testamentu kazał sobie przetłumaczyć najęzyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy krzyżowcy i misjonarze

  Książęta polscy, Mieszko Stary i Bolesław Kędzierzawy, wysłali (1147) poselstwo do papieża EugeniuszaIII, który z pewnością nakłonił ich do udziału w krucjacie przeciw poganom na Północy. Uczynili todla celów politycznych. Mieszko dołączył się do wyprawy krzyżowej na Szczecin, by odnowić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Jerozolimy

  Niepowodzenie drugiej krucjaty pogorszyło sytuację Królestwa Jerozolimskiego, coraz bardziej zagrożonegoprzez mahometan i wewnętrznie skłóconego. Nie mogło liczyć na pomoc Bizancjum, bo w nim toczyłysię od 1180 roku walki o tron cesarski, a panowanie Izaaka II Angelosa (1185-1195) zakończyło sięspiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia krucjata

  Wieść o utracie Jerozolimy wstrząsnęła Europą, która miała powody, by poczuwać się do winy. Wcześniejsze,od kilku lat, wołanie z Jerozolimy o pomoc pozostawało bez skutku, nawet na soborze laterańskimtrzecim (1179) zajmowano się sprawą marginesowo. Papież Aleksander III wydał wprawdzie wezwaniedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WŁADCY

  Współdziałanie władców z papiestwem w wyprawach krzyżowych nie oznacza braku konfliktów kościelno-politycznych w niektórych krajach. Szczególnie silnie wystąpiły te konflikty w cesarstwie i Anglii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magdeburg — Gniezno

  Druga misyjna wyprawa Ottona na Pomorze szła przez Magdeburg, który za arcybiskupa Norberta ożywiłsię jako ośrodek misyjny. Chcąc podkreślić swoje prawa zwierzchnie do schrystianizowanego Pomorza,Norbert wykorzystał falsyfikat bulli z 1004 roku, która poddawała metropolii magdeburskiej także ziemiena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe struktury

  Przewodnictwo papieży w reformie gregoriańskiej rozszerzyło zakres ich działania, co z kolei spowodowałorozwój kurii rzymskiej. Poza dworem papieskim, na którym tworzy się - według wzoru dworówkrólewskich - takie funkcje, jak stolnika, cześnika, marszałka dworu, istnieje już ukształtowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma i sobór

  Papież Innocenty II objął Stolicę Apostolską po Honoriuszu II (1124-1130), którego wybór (21.12.1124)odbył się już wśród przeciwieństw stronnictw w Rzymie i w samym kolegium kardynalskim. Pogłębienieprzeciwieństw spotęgowało się przez działalność Honoriusza II, który kontynuował linię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 806

  praca w formacie txt

Do góry