Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  „BEZ PRZYŁBICY". Organ myśli i czynu młodych katolików

  Wyd. 1928-29 przez Katolicką Młodzież Narodowąw Warszawie (wyszło 9 numerów). Redaktorem był M.K. -»Sobański, działacz Odrodzenia, -» Związku Pol. InteligencjiKatolickiej i konspiracyjnej Unii. Pismo szerzyło w środowiskuakademickim kat. zasady mor. oraz wiedzę liturg., filoz.i społ., prowadziło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZDZIETNOŚĆ

  Nieposiadanie dzieci w małżeństwie, będące następstwem bezpłodności (-» impotencja), rezygnacjiz potomstwa, wykluczenia go lub unikania (->- antykoncepcja);może być rozważana w aspekcie biol., psychol., społ. (—> demografia), prawnym (-> przysposobienie) i mor.-rel. (-» rodzicielstwo).

  I. ASPEKT...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEURON

  Miejscowość w Bawarii, klasztor i opactwo benedyktynówpod wezw. św. Marcina, ośrodek kongr. beurońskiej,zasłużony dla sztuki i muzyki kośc; 1077-1802 klasztori opactwo kanoników regularnych.

  1. W 1077 Peregryn z Hosskirch ufundował w B. klasztorkanoników regularnych, podniesiony 1687 do rangi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÉZIERS

  Bpstwo hist, w pd. Francji; pierwszym bpem,wg legendy, miał być św. Afrodyzjusz (zm. 65); źródłowo poświadczona lista bpów zaczyna się od bpa Paulina (418); B.było sufr. Narbonne;

  1790 B. zostało siedzibą konstytucyjnegobpa departamentu Hérault; na mocy konkordatu z 1801 B.włączono do diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEYZYM JAN SJ

  ur. 15 V 1850 w Beyzymach Wielkich(na Wołyniu), zm. 2 X 1912 w Ambatuwuri k. Marany (RepublikaMalgaska), Misjonarz trędowatych.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych ;gimnazjum ukończył w Kijowie; 1872 wstąpił do zakonu w StarejWsi, gdzie 1874 złożył pierwsze śluby zak. i 1874-77...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZA, Bèze THÉODORE de

  ur. 24 VI 1519 w Vézelay (Burgundia),zm. 13 X 1605 w Genewie, Franc, teolog, uczeń i współpracownikJ. Kalwina.

  Pochodził z rodziny kat.; w Orleanie uczył się 1528-35; zeszkoły luteranina Melchiora Volmara obok zamiłowania do literaturywyniósł przekonania protest, (zapoznał się m.in. z pismamiH...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZBŁĘDNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO

  Przekonanie, żeksięgi bibl. napisane pod natchnieniem Bożym, i mające nietylko ludzi, ale również Boga za autora, są wolne od błędówdoktrynalnych (-» natchnienie Pisma Św.).

  Przekonanie o b.P.ś. często podkreślał Chrystus i apostołowie(np. J 2,22; 10,35; 1 Kor 15,3b.4a). Przekonanie takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZBOŻNIK, bezbożny

  (gr. atheos, asebeios, łac. impius),Staropol. odpowiednik współcz. terminu ateista (ateizm),człowiek, który:

  ° odrzuca istnienie Boga,

  ° przyjmuje innąkoncepcję Boga,

  ° nie postępuje wg zasad przyjętej w danymśrodowisku koncepcji religii (w tym znaczeniu Rzymianie nazywalichrześcijan b.),

  ° nie liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

  Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

  zdołały jednak ocalić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BEZBOŻNIK"

  Tytuł czasopism ateistycznych ukazujących się w Związku Radzieckim 1922-41.

  1. Tygodnik, organ Centr. Rady Związku WalczącychBezbożników Związku Radzieckiego, przeznaczony dla masowegoodbiorcy, wyd. 1922-41; krytykował wrogi stosunek wierzącychdo władzy radzieckiej, omawiał służebną rolę religiiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry