Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁOBRZESKI CZESŁAW

  ur. 3 VIII 1878 w Poszechoniu(pn. Rosja), zm. 12 X 1953 w Warszawie, Fizyk, filozofprzyrody. Studiował 1896-1901 na Uniw. Kijowskim, gdzie uzyskałdocenturę i w Collège de France u prof. P. Langevina; 1913objął katedrę fizyki i geofizyki w Kijowie, 1919 katedrę fizykiteor. w Krakowie, a 1921 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOBRZESKI MARCIN SOCist bp.

  ur. ok. 1530w Białobrzegach (n. Pilicą), zm. 19 IV 1586 w Mogile (pod Krakowem),Teolog, kaznodzieja.

  Kształcił się w Akademii Krak.; 1559 został opatem w Mogile,1565 bpem sufraganem krak.; 1573 był delegatem na sejmkonwokacyjny i elekcyjny w Warszawie, 1575 reprezentował kapitułękrak. na zjeździe w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOGARD, Bialogród

  Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeden z najstarszych grodów zach.pom. ;stolica książęca, zdobyta 2-krotnie (1102 i 1107) przez BolesławaKrzywoustego; prawa miejskie otrzymał 1299.

  Po 1000 B. należał do diec. kołobrzeskiej; 1075-80 prawdopodobniebył siedzibą bpa Pomorza -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOKRYNICKA CERKIEW

  Ros. Kościół staroobrzędowy( -» raskoł) powstały w obrębie -> popowców w wynikuutworzenia 1846 swej hierarchii w Białej Krynicy na Bukowinie.

  Próby utworzenia hierarchii dla tych popowców, których nieobjęło jedinowierije (jednowiercy), podjął ok. 1840 mnichPaweł (Piotr Wielikodworskij, 1808-54), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁECKI FELICJAN OFMRef

  ur. ok. 1666, zm. 2 XII 1716 w Jarosławiu, Kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1684 w prow, młp.; 1690 przyjął święceniakapł.; 1693-96 był prof, w seminarium swojej prowincji, a nast.do końca życia kaznodzieją w różnych miejscowościach, gdziereformaci mieli swe klasztory (w Pińczowie, Solcu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁECKI JAN ANDRZEJ ks.

  ur. 25 XI 1868 w Zwoleniu, zm. 26 XI 1954 w Kielcach, Działacz religijno-społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kielcach przyjął1891 święcenia kapł.; był wik. w Mstyczowie, Koziegtówkach,Brzezinach, 1902-06 administratorem par. Przyłęk Szlachecki, od 1906 katechetą, 1910-13 prob, w Sosnowcu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA TATRZAŃSKA

  Parafia w dekanacie nowotarskim w archidiecezji krakowskiej.

  B. jako parafia filialna okręgu par. Ostrowsko (do 1792),ufundowana 1635, została uposażona 1637 przez króla WładysławaIV; 1786-1807 i 1821-86 należała do diec. tarnowskiej;

  posiadazabytkowy kościół św. Szymona i Judy Tadeusza (pierwotniepar.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKO

  Składnik materii żywej, wielocząsteczkowe związkiutworzone przez połączenie w łańcuch wielu reszt aminokwasowych;stały element -ożycia, będący wg niektórych uczonychjego istotą.

  Co do znaczenia b. w relacji do życia istnieją 2 poglądy:

  ° zjawisko życia jest nierozerwalnie związane z istnieniemi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKOWSKI LEON IGNACY

  ur. 1 I I 1885 w Pasynkach(k. Jampola na Podolu), zm. 22 I 1952 w Lublinie, Historyk.

  W 1905-09 studiował historię na UJ i tamże uzyskał 1910doktorat; 1910-11 uzupełniał wykształcenie w Paryżu; od 1921był kustoszem archiwum państw, w Poznaniu; po habilitacji1924 na Uniw. Poznańskim wykładał tam do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁŁOZOR JERZY bp.

  zm. 17 V 1665 w Białej Podlaskiej, Duszpasterz.

  Ukończył Akademię Wil.; po przyjęciu święceńkapł. sprawował liczne funkcje duch. w kapitule wil. orazświeckie (sekretarz król. i pisarz skarbowy Wielkiego KsięstwaLitew.); 1655 podpisał w Kiejdanach w imieniu kapituły wil.akt poddania się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry