Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIA UBOGICH, Biblia pauperum

  Średniow. księga zawierającaprzedstawienia z życia Chrystusa i ze ST, ułożonetypologicznie i objaśnione tekstami biblijnymi.

  Przeważająca liczba egzemplarzy B.u., które zachowały sięw 60 rpsach ilustrowanych, 15 bezobrazkowych, w licznych księgachksylograficznych i inkunabułach, nie ma żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /9 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANDRATA, Blandrata GIORGIO

  ur. 1516 w Saluzzo(Piemont), zm. 1588 w Siedmiogrodzie, Lekarz, dyplomata, jedenz najwybitniejszych przedstawicieli -> antytrynitaryzmu XVI w.

  Po studiach medycznych w Montpellier, gdzie 1533 uzyskałdoktorat (dyplom potwierdziły następnie 1534 uniw. w Pawiii 1538 w Bolonii), prowadził B. praktykę lekarską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIATOWICZ WALENTY SJ

  ur. 1647 na Litwie, zm.13 VI 1678 w Myszy Nowej (k. Nowogródka), Pol.-łac. pisarz.

  Po studiach w Akademii Wil. i w uniw. praskim wstąpił 1661do zakonu; 1665-69 studiował teologię w Braniewie. Był prof,retoryki w Warszawie i Wilnie oraz misjonarzem w Myszy (odIX 1677?). Wydał anonimowo szereg łac. utworów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK

  Siedziba parafii, dekanatów oraz administratoraapostolskiego archidiecezji w B.; siedziba parafii, dekanatuoraz bpa białostocko-gdańskiej diecezji prawosławnej ; stacjakazn. parafii Ełk w -» mazurskiej diecezji ewangelickiej.

  Do XIV w. B. był wsią należącą do parafii w Surażu, założonąprawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBIANA, Viviana Św.

  Męczenniczka rzym. z okresu ces. Juliana Apostaty (361-363).

  Znana z częściowo legendarnej relacji o męczeństwie całej jejrodziny: ojca Flawiana, prefekta miasta Rzymu, matki Dafrozy,i siostry Demetrii.

  W V w. pap. Symplicjusz polecił wznieśćbazylikę pod wezw. B. na fundamentach domniemanego jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK, Białostok

  Na Wołyniu, monaster bazylianóww unickiej diecezji łuckiej (Ukraińska SRR).

  W 1636 S. Hulewicz-Wojutyński zbudował w B. cerkiew Zesłania DuchaŚwiętego, w której znajdował się słynący łaskami obraz MB;

  ufundował również monaster dla mnichów prawosł., którego zostałpierwszym igumenem; mnisi po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w MUZYCE

  Tematyka bibl. znalazła w muzyceszerokie zastosowanie; przejawiało się to albo w korzystaniuz tekstów poszczególnych ksiąg bibl. (Księga psalmów, Pieśń nadpieśniami) czy ich fragmentów (Lamentacje Jeremiasza, Magnificat)lub poszczególnych zdań Pisma Św., albo w operowaniubibl. wątkami tematycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /10 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHI VINCENZO OFMCap

  Imię zak. Wiator, ur.20 IV 1706 w Coccaglio (prow. Brescia), zm. 18 I 1793 w Cotogno,kaznodzieja, teolog, pisarz polemiczny.

  Do zakonu wstąpił 1724 w prow. Bressanone, 1731 przyjąłświęcenia kapł.; od 1737 przez 40 lat wykładał w zak. seminariachfilozofię i teologię; był definitorem, a 1771-74...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHINI FRANCESCO

  ur. 13 XII 1662 w Weronie,zm. 2 III 1729 w Rzymie, Astronom i archeolog.

  Odbył wszechstronne studia przyr., teol. i hist.-archeol. w Bolonii,Padwie i Rzymie; 1699 przyjął święcenia niższe i obejmowałkolejno 3 kanonie w Rzymie, ostatnią przy bazylice S. MariaMaggiore (tu też znajduje się jego grób).

  Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHINI GIUSEPPE COr

  ur. 9 IX 1704 w Weronie,zm. 13 X 1764 w Rzymie, Wydawca kodeksów bibl. i historyk.

  Po ukończeniu studiów teol. został 1725 kanonikiem katedralnymi prefektem biblioteki kapitulnej w Weronie; 1732 wstąpiłdo zakonu w Rzymie; pap. Klemens XII zlecił mu 1738 kontynuowaniewyd. Annales ecclesiastici C. Baroniusa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt

Do góry