Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIJNE TRADYCJE

  Początkowo ustne, z biegiem czasupisemne opracowania z zakresu dziejów narodu i prawodawstwaizr. w Starym Testamencie oraz życia i nauki JezusaChrystusa; powstawały w ciągu długiego okresu historii naroduwybranego (-» Biblia II A 1-2) i dziejów Kościoła pierwotnegoBiblia II B 1-2).

  Do najstarszych należą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLICA"

  Kwartalnik bibl. wydawany od 1920 przezPap. Instytut Bibl. (-> Biblicum) w Rzymie.

  Redaktorami byli: L. Fonck (1920-25), E. Power (1926-30),A. Bea (1931-51), E. Vogt (1951-63), R.A.F. MacKenzie (1963--65), F.J. McCool (1965-67), N. Lohfink (1968-69); od 1969 B.redaguje 3 redaktorów odpowiedzialnych za działy: ST...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE UCZELNIE

  Wyższe szkoły teol. lub archeol.prowadzące prace badawcze w zakresie wszystkich dyscyplinbibl. oraz przygotowujące wykładowców -> biblistyki dla- seminariówduch. i kośc. instytutów teologicznych.

  1. TEOLOGICZNE

  1. Ecole Biblique -> Biblijna Szkoław Jerozolimie.

  2. P o n t i f i c i um I n s t i t u t um...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLICUM, Pontificium Institutum Biblicum, Papieski Instytut Biblijny

  Wyższa uczelnia kośc. typu uniw., kształcącaspecjalistów w zakresie nauk bibl. (-> biblistyka), eryg. 7 V1909 listem apost. Vinea electa pap. Piusa X.

  Organizatorem i pierwszym rektorem B. był 1909-18 L.Fonck; staraniem prof. A. Mallona utworzono 1927 filię B.w Jerozolimie. Pius XI motu proprio Quod maxime z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA KWESTIA

  Termin techniczny określający stosunektreści ksiąg bibl. do najnowszych wyników badań naukprzyr., hist, i lit., aktualny w związku z ich rozwojem w XLX w.;stanowi jeden z kolejnych etapów dziejów problematyki -*egzegezy biblijnej, krytyki tekstu bibl. (^krytyka biblijna)oraz -> natchnienia Pisma św.

  Wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

  Najstarsza kat. uczelnia w Jerozolimie, zał. 1890 przy domin,konwencie św. Szczepana przez M.J. Lagrange'a na życzeniepap. Leona XIII; rząd franc. 1920 nadał jej nazwę Ecole Archéologique Française de Jérusalem.

  Celem, jaki postawił szkole Lagrange, było stworzenie nauk.ośrodka kat. badań bibl., który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiuwiedzy z zakresu nauk bibl. (biblistyka) orazzastosowaniu wyników tych badań w pracy duszpast. (-> Bibliaw duszpasterstwie).

  Pierwszym cz.b. było „Reportorium für biblische und morgenländischeLiteratur" 1-10 (1777-86), które redagował i wydawałw Lipsku J.G. Eichhorn; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIANDER THEODOR

  ur. 1504 lub 1509 w Bischofszell(Szwajcaria), zm. 26 IX 1564 w Zurychu, Teolog i filozof.

  Studiował Pismo św. na uniw. w Zurychu, gdzie 1531 zostałprof, tegoż przedmiotu. Był współtwórcą religioznawczej i porównawczej egzegezy.

  W 1535 wydał Institut iones grammaticaede lingua hebraica, a 1543 poprawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA UMORALNIAJĄCA, Bible moralisće

  Najbardziejusystematyzowany, wizualny i lit. komentarz Biblii, powstały ok.1236 w król. skryptorium Ludwika IX.

  B.u. wykonano w języku francuskim. Na oryginał składa sięok. 5000 scenicznych przedstawień w medalionach, krótkie tekstybibl. i umoralniający komentarz. Na wzór układu kompozycjiwitrażowych na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt

Do góry