Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Żydzi i trędowaci

  Inkwizycja biskupia i papieska nie zajmowała się bezpośrednio Żydami. Uważano ich za przydatnych,pożyczano od nich pieniądze, nawet na lichwę, często jednak nienawidzono jako lichwiarzy i raz po raztępiono pogromami. Wiadomości o pierwszych pogromach pochodzą z początków XI wieku. Częstszebyły w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III

  Papieżowi Innocentemu III (1198-1216) nie udała się krucjata przeciw albigensom, gani się jego zaliczenieherezji do przestępstw obrazy majestatu, niemniej uważa się go za najwybitniejszego papieża średniowiecza,który uczynił papiestwo największą potęgą polityczną ówczesnej Europy, sięgającą po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk II i Tomasz Becket

  Konflikt kościelny w Anglii rozwinął się w latach 1162-1170. Wcześniej, gdy trwały walki o tron angielskipo Henryku I, Stolica Apostolska zapewniła sobie wpływ na sprawy kościelne przez nadanie arcybiskupomz Canterbury uprawnień legackich i usunięcie zakazu apelacji do Rzymu. Nowy król, HenrykII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja biskupia

  Od początku istnienia Kościół czuwał nad czystością wiary, przestrzegał przed błędami, upartych heretykówwykluczał z jedności. Należało to do podstawowych obowiązków biskupa, lecz on zajmował sięheretykami, gdzie zostali mu wskazani lub stali się znani, nie poczuwał się do obowiązku ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański trzeci

  Porozumienie papieża z królami, angielskim i francuskim, z cesarzem i Rzymianami, ułatwiło zwołaniesoboru, którego najważniejszym zadaniem było usunąć skutki schizmy antypapieskiej. Rzymianom jużw układach po pokoju weneckim przyznał papież autonomię, a senat zobowiązał się do składania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjata przeciw albigensom

  Biskupia inkwizycja okazała się niewystarczającą w południowej Francji przeciw katarom, do którychhrabia Tuluzy, Rajmund VI, nie należał, ale ich tolerował. Innocenty III na próżno nakłaniał go do tępieniaheretyków.

  Niewiele też zyskał, stosując administracyjne środki przeciw opieszałym biskupom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność Kościoła polskiego

  Udział polskiej delegacji w soborze opiera się tylko na przypuszczeniu, bez bliższego określenia uczestników.Polska miała jednak już od dłuższego czasu dość częste kontakty z Stolicą Apostolską. PapieżEugeniusz III interweniował w sporach między księciem Władysławem II, a jego młodszymi braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJE I INKWIZYCJA

  Nierozdzielność życia średniowiecznego, w którym ściśle zespalały się sprawy religijne, społeczne i polityczne,uniemożliwia usystematyzowanie wszystkich przyczyn, które wywołały herezje katarów iwa1densów, zwane ludowymi. To samo spowodowało, że inkwizycja, zorganizowana przez Kościół, cieszyłasię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza herezji ludowych

  Herezje rozwinęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między Wschodem iZachodem. Najsilniejsze ośrodki miały one w krajach kulturalnie i gospodarczo najbardziej rozwiniętych,w hrabstwie Tuluzy, Burgundii, nad Renem, w Flandrii i Lombardii.

  Religijne i filozoficzne poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i Fryderyk I

  Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 663

  praca w formacie txt

Do góry