Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIDERMANN JACOB SJ

  ur. 1578 w Ehingen (Wirtembergia),zm. 20 VIII 1639 w Rzymie, Pisarz łaciński.

  Kształcił się na uniw. w Dylindze oraz w Augsburgu; 1594wstąpił do zakonu w Landsbergu; 1600-02 uczył w Augsburgu;1603-06 odbył studia teol. w Ingolstadt; 1606-14 był nauczycielemretoryki w kolegium jez. w Monachium i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLISTYKA

  (fr. biblistique, niem. Biblistik), Zespół dyscyplinnauk., których celem jest ustalenie tekstu i poprawne odczytanietreści objawienia Bożego zawartego w -* Biblii (II).

  I. DZIEJE — B. kształtowała się ewolucyjnie w ścisłym związkuz rozwojem teologii katolickiej. U ojców -> apostolskich miejsceb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /12 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDNOW WASYL

  ur. 2 1 1870 w Szyrokojem k. Chersoniazm. 1 IV 1935 w Warszawie, Ukraiński historyk.

  Po ukończeniu 1896 prawosł. seminarium duch. w Odessiepracował jako nauczyciel; studiował nast. w Akademii Duch.w Kijowie;

  1911 został wykładowcą na uniw. w Charkowie,1918 prof, historii w Jekaterynosławiu (obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICKELL GUSTAV

  ur. 7 VII 1838 w Kassel, zm. 15 11906 w Wiedniu, Orientalista niemiecki.

  Wychowany w rodzinie protest., przeszedł 1865 na katolicyzmi 1867 przyjął święcenia kapłańskie. Był docentem filologii sem.w Marburgu (1862), a od 1867 prof, języków orientalnychw Münster; 1874 przeniósł się do Innsbrucku, 1892...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKARZ KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, bibliothecarius Sanctae Romanae Ecclesiae

  Tytuł i urząd kardynała protektora-» Biblioteki Watykańskiej, połączony z tytułem archiwistyKościoła rzymskiego, dającym podobne prawo patronatunad -> Archiwum Watykańskim.

  Geneza b.K.rz. wiąże się z początkami kancelarii pap. (Kuria rzymska), obejmującej do XIII w. także archiwum i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA, Biblioteca Apostolica Vaticana

  Centr, biblioteka pap., zlokalizowana w zespole PałacuWat., zawierająca rpsy i druki, zwł. kościelne.

  I. DZIEJE — Powstałe po Edykcie mediolańskim (313),a istniejące już za pap. Damazego I (366-384), Scrinium byłojednocześnie archiwum i księgozbiorem kośc, dla którego zapap. Hilarego (461-468)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNY STYL

  Reprezentowany w pismach ST i NTstyl lit., któremu w związku z zawartą w nich rei. treścią objawieniaBożego przypisuje się charakter sakralny.

  Analogicznietaki charakter przypisywano również stylowi przekładów Bibliina języki nar. ; chcąc więc niektórym utworom piśmiennictwaświeckiego nadać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH [BDCh]

  Wydawnictwo kat. zainicjowane przez ks. Z. -> Chełmickiego,wychodziło w 2 edycjach: warsz/. (1901-17) i pozn. (1919-26).

  Wysunięty 1900 przez Chełmickiego projekt wydawania publikacjiz zakresu nauki chrzęść, miał wypełnić luki w tej dziedziniespowodowane specyficzną pol. sytuacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA"

  Tytuł czasopism poświęconychkaznodziejstwu, wydawanych w Poznaniu.

  1. „Biblioteka Kaznodziejska" — wyd. 1870-94 nieregularniejako rocznik (wszystkich 8), publikowała materiały kaznodziejskie,pomocne w głoszeniu słowa Bożego; założycielem i redaktoremB.K. był ks. J. Stagraczyński;

  czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

  Od 1933 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seriawyd. 1921-34 przez -» Katolicki Uniwersytet Lubelski do chwilizałożenia -> Towarzystwa Naukowego KUL; reprezentowałazakres nauk wykładanych na Uniwersytecie (przeglądy, monografie,podręczniki uniw.).

  W serii zapoczątkowanej dziełem Twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt

Do góry