Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  Szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  1. RĘKOPISY

  1. W o k r e s i e wczesnochrześcijańskim —iluminowano poszczególne księgi ST i NT lub ich grupy (Pięcioksiąg,Ośmioksiąg, Psalmy, Księgę Joba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /34 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KAZNODZIEJSTWIE

  B. ma potrójne zastosowaniejako: 

  ° najdoskonalszy wzór i prototyp przepowiadaniachrzęść. (-> kerygmat);

  ° bezpośredni materiał czytańliturg. do skomentowania i uaktualnienia w -> homilii;

  ° podstawowymateriał i konstytutywne środowisko innych typów kaznodziejstwa chrześcijańskiego.

  1. W dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POWSTANIE

  Wszystkie księgi B. przypisywano dokońca XIX w. autorom, na których wskazywała tradycja; wzwiązku z dostrzeżeniem w nich źródeł, warstw, form i gatunkówlit. (-» biblijne rodzaje literackie), przy zastosowaniu metodyhistorii form (-> Formgeschichte), pytano, jakim sposobemposzczególne jednostki lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /46 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KATECHEZIE

  B. jest nie tylko źródłem i prototypem-> katechezy, lecz istotnym jej środowiskiem, w wynikuczego katecheza bibl. jest podstawową formą wszelkiego nauczaniachrześcijańskiego. Zastosowanie B. w katechezie w ciągudziejów uzależnione było od poglądów na teorię i metodę przekazywaniamodelów postawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /15 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - TEKST

  Stanowi ostateczną, spisaną wersję ustnychtradycji dotyczących zarówno historii Izraela, jak też historii,działalności oraz pouczeń proroków i mędrców ST, nadto dziejówi nauki Jezusa, jego apostołów oraz Kościoła pierwotnego.

  A. STARY TESTAMENT — Źródłem współcz. wiadomościo tekście ST są kryt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /35 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W SPOTKANIACH BIBLIJNYCH

  Do najważniejszychform duszpasterstwa bibl., oprócz wypracowanych w ciąguwieków w Kościele ( -> homilia, -> katecheza), należą nabożeństwosłowa Bożego, godzina bibl., rozmowy oraz rozważania bibl.

  1. Nabożeństwo słowa Bożego — wprowadził SobórWat. II, zalecając jego odprawianie w wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /16 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - PRZEKŁADY

  Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /61 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA

  Zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione(-» natchnienie Pisma św.) oraz przyjętych do -» kanonuPisma św. z uwagi na zawarte w nich -> objawienie Boże Starego Testamentu i -> Nowego Testamentu; stanowi nie tylko-> depozyt wiary i jej regułę (-» reguła wiary), ale jest nadtowyrazem świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POJĘCIE I PODZIAŁ

  Wyraz B. pochodzi z gr. he bibbs(byblos), rzeczownika zapożyczonego ze słownictwa egip.,gdzie oznaczał bądź papirus, z którego w starożytności wyrabianomateriał piśmienny (Byblos), bądź „świętą i czcigodnąksięgę".

  1. Nazwa — W ST na oznaczenie całego zbioru ksiągśw. lub pewnej jego części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY SĄDOWY

  Rzeczoznawca, który z polecenia sędziego,w oparciu o własne wiadomości fachowe, wydaje dlacelów procesowych opinię o istnieniu, naturze i przymiotachwątpliwego faktu.

  Początki instytucji b.s. sięgają praw procesowych wyprzedzającychkan. proces prawa żyd. (Pwt 22,15), rzym. i germańskiego.Wg rzym. prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt

Do góry