Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W POLSCE

  Powstawanie pierwszych b. kościelnychdatuje się prawdopodobnie od przyjęcia chrześcijaństwa; wtedyz zagranicy sprowadzano pierwsze rpsy niezbędne do pracyduszpast., jak księgi liturg., biblie, zbiory kazań, co dało początekksięgozbiorom kościelnym.

  A. ŚREDNIOWIECZE — W Polsce wczesnohist. (X-XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /22 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICZOWANIE CHRYSTUSA

  Kara wymierzona Chrystusowiprzez Piłata, wzmiankowana przez Ewangelie zarówno wzapowiedziach męki Pańskiej (Mt 20,19; Mk 10,34; Łk 18,33), jak i w jej opisie (Mt 27,26; Mk 15,15; Łk 23,16; J 20,19).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. B.Ch. nie było zwykłą chłostą,zw. w prawie żyd. karą poprawczą (Pwt 25,2-3;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /15 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEL STANISŁAW, Albinus, Stanisław z Nowego Miasta

  ur. 1457 w Nowym Mieście (k. Przemyśla), zm. 1541 w Krakowie,Teolog, humanista.

  Wpisany 1475-76 do Akademii Krak., studiował na wydz.artium, gdzie 1481 został bakałarzem, 1485 — magistrem, a nast.na wydziale teologii, gdzie ok. 1499 uzyskał stopień bakałarza,a 1503 — profesora; 1492-93 i 1502-03 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW ALEKSANDR DMITRIJEWICZ

  ur. w Ranienburgu(obecnie Czapłygin w guberni riazańskiej), zm. 1903 w Moskwie,Ros. teolog prawosławny.

  Studia teol. odbył 1872-76 w AkademiiDuch. w Moskwie, gdzie 1880 uzyskał stopień mgra teologiioraz nominację na docenta; 1893 został prof., 1899 uzyskałstopień dra teologii.

  W pracy Lubow'...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE TOWARZYSTWA

  Stowarzyszenia, których celemjest popularyzacja Pisma św. przez działalność wydawnicząi kolportaż oraz publikacje bibl. w językach narodowych.Inicjatywa tworzenia t.b. wyszła w XIX w. od protestantów,którzy w krótkim czasie zorganizowali ich kilka, o charakterzemiędzynarodowym.

  Na pocz. XX w. zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /13 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW NIKOŁAJ JAKOWLEWICZ

  ur. 1843 w gubernikałuskiej, zm. 4 X 1894 w Kazaniu, Teolog prawosławny.

  Postudiach w Akademii w Kazaniu został 1870 docentem; 1878uzyskał tytuł dra teologii na podstawie rozprawy Rimsko-katoliczeskojeuczenije ob udowletworienii Bogu so storony czelowieka(Kazań 1878); 1879 został prof, przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE

  W sensie ścisłym - b. [ =biblioteka] będące własnością Kościoła kat. i innych chrzęść,ugrupowań wyznaniowych; w sensie szerszym — b. utrzymywaneprzez państwo, związki lub instytucje społ. dla kształceniaduchowieństwa i podnoszenia kultury rei. w społeczeństwie.

  Zróżnicowanie b. kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE JĘZYKI

  Języki oryginalnego tekstu -> Biblii:hebr., aram. i gr. (-* Biblia III).

  1. Językiem ST jest zasadniczo hebr., z wyjątkiem niektórychksiąg deuterokan. (-> kanon Pisma Św.), napisanych lub zachowanychw języku gr., dodatków do Dn i Est, przekazanych również w tym języku, oraz części Dn i Ezd napisanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE RODZAJE LITERACKIE

  Specyficzne formyi sposoby wypowiadania się autorów biblijnych.

  Teoria b.r.l. zrodziła się w XIX w. w ramach tzw.  biblijnejkwestii obok teorii ograniczającej bezbłędność Pisma św.do samych tylko wypowiedzi dotyczących wiary i moralności,nie przyznającej natomiast bezbłędności wypowiedziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE SŁOWNICTWO i FRAZEOLOGIA

  Wyrazy i związki frazeologiczne (frazemy) przejęte z Biblii; występująone w języku pol. nie tylko w zastosowaniu do życia rei., lecztakże w sytuacjach nie związanych z nim, co świadczy o sileoddziaływania Biblii na stosunki międzyludzkie i o częstych kontaktach z jej tekstem.

  Zapożyczone wyrazy to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /17 022

  praca w formacie txt

Do góry