Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIELIŃSKI, Bilenius DANIEL

  zm. III 1591 w Wilnie,Duchowny kalwiński i braci polskich.

  Pochodził ze Śląska, gdzie zetknął się z reformacją; ok. 1551działał jako kaznodzieja kalwiński w Woli Justowskiej i Chełmie(Krakowskie); 1554 zapisał się na UJ i był kaznodzieją przykościele św. Barbary w Krakowie; za jawne sprzyjanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELIŃSKI FRANCISZEK

  ur. 1742, zm. 1809 w Warszawie,Działacz polit, i pedagog. Otrzymał staranne wykształcenie;posiadał gruntowną znajomość łac. autorów klasycznych orazfranc, literatury okresu oświecenia.

  W 1763 posłował do Francji. Odpowiadając na apel KomisjiEdukacji Nar. 1773, wzywający do wypowiadania się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 16 V 1877 w BrześciuKujaw., zm. 25 IV 1939 we Lwowie, Pedagog.

  Studia teol. ukończył w Instytucie Teologicznym Zgrom.Księży Misjonarzy w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1901;od 1902 pracował we Lwowie jako katecheta kolejno w szkolelud., wydziałowej i średniej, a przez szereg lat był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAK FRANCISZEK

  ur. 7 X 1892 w Krakowie, zm. 17 I1973 tamże, Historyk literatury pol., pedagog, działacz katolicki.

  Po studiach z zakresu filologii pol. i klasycznej 1910-14 naUJ podjął 1916 pracę w szkolnictwie prywatnym, a 1917-54pracował w ogólnokształcących gimnazjach krak.; 1927 zostałwykładowcą dydaktyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELANY

  Zach. dzielnica Krakowa i pn. dzielnica Warszawy; nazwa wywodzi się od osiedlonych tam w XVII w. kamedułów, zw. przez ludność okoliczną z racji białych habitów bielanami (-»-kameduli II, -> Kraków, -> Warszawa).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELANY WROCŁAWSKIE

  Parafia w dekanacie Wrocław Południe w archidiec. wrocławskiej, powstała przed 1353. Kościół gotycki św. Andrzeja Apostoła, z XIV w. (przebudowany w 1. poł. XVIII w.) ma got. ołtarz, kropielnicę i sakramentarium, renesansowe stalle i chrzcielnicę, barokowe ołtarze, klasycystyczną ambonę (SzmWr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAŃSKI PIOTR bp. unicki

  zm. 29 V 1798 we Lwowie, Organizator diecezji.

  Przyjął święcenia kapł. w Kościele unickim; mianowany bpemprzez cesarzową Marię Teresę 1779, sakrę biskupią przyjąłdopiero po wstąpieniu do zakonu 1781; zorganizował 1783unickie seminarium gen. we Lwowie; lojalny wobec władz austr.,prowadził jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAWSKI MIECZYSŁAW ks.

  ur. 16 XII 1879 w Koszutach(k. Środy Wlkp.), zm. 28 III 1923 w Gnieźnie, Duszpasterz,działacz społeczno-narodowy.

  Po studiach w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął1902 święcenia kapł. i został wik. kościoła farnego w Poznaniu,1906 prob, w Pieraniu na Kujawach, a 1916 par. św. Wawrzyńcaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAK ANTONI OFMRef

  Imię zak. Jukundyn, ur. 8 VI1834 w Pilicy (k. Zawiercia), zm. 20 X 1900 w Krakowie, opiekunpielgrzymów pol. w Ziemi Świętej.

  Do zakonu wstąpił 1850; święcenia kapł. przyjął 1857 w Lublinie;od 1859 był lektorem gramatyki studium zak. w ChełmieLubel. ; w obawie przed wywiezieniem na Syberię za udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /38 789

  praca w formacie txt

Do góry