Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BISKUPIEC, Biskupiec Reszelski, Biskupiec Warmiński

  Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej.Najmłodsze z tzw. miast warm., miało zamek biskupi wymieniany1389, zburzony podczas wojny 13-letniej (1454-66);

  miastolokował 1395 bp H. Sorbom. Kościół par. św. Jana Chrzcicielaistniejący przed lokacją miasta, kilkakrotnie niszczonyprzez pożary i wojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPIEC JAN, Jan z Opatowca, Biskupek, Johannes Episcopellus OP bp.

  ur. ok. 1377 w Krakowie, zm. 22 IV 1452w Chełmie, Mąż stanu, jeden z wybitniejszych bpów Polski XV w.Pochodził z rzemieślniczej rodziny krak.; wstąpił do zakonuw Opatowcu k. Krakowa;

  1405 był przeorem w klasztorze krak. ;1407 rozpoczął studia w Akademii Krak., ale ich nie ukończył;1409-10 na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPÓW KATALOGI, cathalogi, series, nomina episcoporum

  Jedno z najstarszych źródeł do ustalenia sukcesjibpów ( -> sukcesja apostolska) we wczesnochrześc. i średniow.Kościołach lokalnych.

  K.b. wykazujące wyraźne tendencje naśladowcze w stosunkudo staro- i nowotest. genealogii (Rdz 5,1-32; 10,1-29; 11,10-32;Mt 1,1-16; Łk 3,23-38), żyd. i gr. tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP SUFRAGAN

  (łac. suffragari głosować, wspomagać),W znaczeniu ścisłym — ordynariusz diecezji podległej -»metropolicie; potocznie, zwł. w Polsce, -> biskup pomocniczy.

  W znaczeniu ścisłym terminem tym posługiwał się SobórTryd. (sess. 6 c. 1 De ref., sess. 23 c. 1 De ref, sess. 24 c. 2 De ref.)oraz prawo kodeksowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP KOADIUTOR

  (łac. episcopus coadiutor), Bptytularny, przydzielony do pomocy osobie bpa -> ordynariusza(personae datus) z prawem następstwa, lub przydzielony stolicybiskupiej {sedi datus) z uwagi na rozległość diecezji albo wielośćobowiązków obciążających ord. (kan. 350). Dla b.k. bez prawanastępstwa przyjęła się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP MISYJNY

  (łac. episcopus gentium, episcopusregionarius), Bp przyjmujący sakrę w celu prowadzenia misji;termin nieznany w prawie kan., występuje w historiografii niem.i pol. w końcu XIX w. w różnym znaczeniu.

  1. Wg P. Hinschiusa i in. (np. E. Friedberga), terminemb.m. określa się posiadającego sakrę biskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP POMOCNICZY

  (łac. episcopus auxiliaris), ->Biskup koadiutor przydzielony osobie bpa ordynariusza bezprawa następstwa (kan. 350 § 3).

  Kompetencje b.p. określa się zawsze na podstawie pap. pismanominacyjnego. Jeżeli inaczej nie postanowiono, to b.p. przydzielonyordynariuszowi całkowicie niezdolnemu do pracy mawszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP - W IKONOGRAFII

  Najwcześniejsze przedstawienia b.występują na mozaikach: postacie św. Ambrożego (S. Ambrogiow Mediolanie, 2. poł. V w.), św. Apolinarego z 4 b. (S. Apollinarein Classe w Rawennie, 535-540), Maksymiana (S. Vitalew Rawennie z 547), oraz na malowidłach ściennych: postacieOptata i Cypriana (grobowiec Lucyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /13 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Odmiennyrozwój Kościoła wsch. i zach. wpłynął na ukształtowanie się odrębnegomodelu teologii bpstwa; tradycyjna teologia hierarchiinie została zakwestionowana na Wschodzie przez ruch analog,do reformacji na Zachodzie; nie wytworzono więc tu obronnych(apologijnych) formuł takich, jak definicje tryd. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /14 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISHOP EDMUND

  ur. 17 V 1846 w Totnes (Wielka Brytania),zm. 17 II 1917 w Barnstaple, Historyk, liturgista.

  Na katolicyzm przeszedł 1867; od 1883 przebywał w opactwiebenedyktyńskim w Downside, ale z powodu słabego zdrowianie został zakonnikiem; nawiązał kontakt z liturgistamibenedyktyńskimi i stał się jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry