Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BOBOWICKO, Bobowiecko

  Wieś w parafii Międzyrzeczw diecezji gorzowskiej, dawny ośrodek -> braci polskich.Prawdopodobnie już w X V I w. był w B. kościół kat. (wizytacjaz 1603);

  przed 1610 zajęli go bracia pol. (odłam plebejski)z Międzyrzecza, którzy z powodu tarć z luteranami przenieślisię do B.; po zniesieniu 1624 gminy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBICZ ILDEFONS ks.

  ur. 1890 w Dziedzińce n. Dźwiną,zm. 1944 w Iwju (k. Lidy), Kaznodzieja.

  Seminarium duch. ukończył w Wilnie; od 1912 studiowałw Collegium Germanicum w Rzymie, gdzie uzyskał doktoratfilozofii; po święceniach kapł. 1915 pracował w duszpasterstwie;1923 został prob, w Hermanowiczach, 1930 dziekanem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBER PIOTR ks.

  ur. 11 IX 1907 w Miechowie, zm. 2 XII1955 w Krakowie, Teolog, kanonista.

  Święcenia kapł. przyjął 1930 w Krakowie; po odbyciu studiówfiloz.-teol. na UJ zdobył 1932 doktorat teologii; 1932-35studiował prawo kan. na KUL, uzyskując doktorat na podstawierozprawy Pojęcie tajnej przeszkody małżeńskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Życzenie lub uzyskanie specjalnejprzychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty poprzezodpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne.

  Z uwagi naegzystencjalną zależność stworzenia od Stwórcy (-> OpatrznośćBoża) b. stanowi podstawową sakr. kategorię religii, choć występujerównież w formie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /16 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  W sensie ścisłym — wzięcie poznania fałszywego(niedokładnego) lub bezzasadnie przyjętego za prawdziwe (dokładne)lub zasadnie przyjęte; w znaczeniu szerszym — jakakolwiekwada lub usterka w zdobywaniu, formułowaniu, uznawaniui przekazywaniu poznania (tzw. b. teoretyczny), a takżewszelkie uchybienie regułom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /13 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOK ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ

  ur. 28 X I 1 8 80w Petersburgu, zm. 7 VIII 1921 tamże, Ros. poeta, czołowy przedstawicielsymbolizmu. Studia filol. ukończył w Petersburgu.

  Na wczesną twórczość B. oddziałała filozofia mist, i poezjaW.S. Sołowjowa, zwł. jego mist, wiara w istnienie irracjonalnejwięzi i idealnej harmonii między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁESZYŃSKI MATEUSZ OSPĘ

  ur. ok. 1626 w KamienicyPol. (k. Częstochowy), zm. 21 IV 1693 w Pińczowie, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1648, śluby złożył 1649; po ukończeniustudiów filoz.-teol. u jezuitów w Ostrogu i Poznaniu przyjąłświęcenia kapł.; 1657-59 i 1662-63 wykładał teologię w studiumzak. na Skałce w Krakowie; 1675...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONIE

  Parafia i dekanat w archidiecezji warszawskiej(do 1798 w diec. poznańskiej).

  W 1380 Janusz I, książę Mazowsza, dokonał lokacji miastana prawie chełmińskim. Parafia powstała w X I I w.; 1253 wzniesionokościół Przenajśw. Trójcy (do 1288 prawdopodobnie byłkolegiatą);

  1288 Konrad II, książę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO

  Rodzaj błędu logicznego (-> błąd I)spotykany w definiowaniu oraz rozumowaniu (wnioskowaniu).

  W definiowaniu b.k. (łac. circulus in definiendo, idem per idem)występuje wtedy, gdy termin T określa się za pomocą terminu T(b.k. bezpośrednie) lub gdy termin T określa się za pomocą terminuS, definiowanego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOTNICKI FRANCISZEK ks.

  ur. 28 III 1890 w Dynowie(k. Brzozowa), zm. 11 VII 1952 w Rzeszowie, Duszpasterz,poeta, publicysta, działacz społeczny.

  Po studiach teol. we Lwowie przyjął 1914 święcenia kapł.i pracował w duszpasterstwie oraz w redakcjach czasopism:„Głos Narodu" (Kraków), „Gwiazdka Cieszyńska" i „NiedzielaCieszyńska"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt

Do góry