Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BOECJUSZ, Anicius Manlius Severinus, Boethius, Seweryn z Pawii

  ur. ok. 480 w Rzymie, zm. 524 prawdopodobniew Pawii, Logik, filozof, teolog, dyplomata.

  Studiował prawdopodobnie w Atenach i Aleksandrii; 505został senatorem, 510 konsulem rzym. ; ok. 522 Teodoryk Wielkimianował go zwierzchnikiem urzędów dworskich i państw.(magister officiorum) ; 523 oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /8 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODLN, Bodinus JEAN

  ur. 1530 w Angers, zm. 1596w Laon, Teoretyk państwa i prawa.

  Pochodził z rodziny mieszczańskiej; ukończy! studia prawniczew Tuluzie, gdzie nast. wykłada! prawo; ok. 1560 przeniósłsię do Paryża, gdzie pełnił funkcje adwokata, rozwijając równocześniedziałalność polit, i pisarską; 1576 podczas obrad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOĆKI

  Parafia w dekanacie bielskopodlaskim należącymdo apost. administratora diecezji w Drohiczynie.Wojewoda witebski Iwan Sapieha otrzymał 1509 B. od królaZygmunta I wraz z prawem lokowania miasta (od 1934 osada):1513 ufundował tu i uposażył kościół; podskarbi nadwornyJózef Sapieha ufundował w B. kościół i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCHUM

  Miasto w Westfalii (RFN), główny ośrodekemigracji pol. w Zagłębiu Ruhry.

  W 1321 B. otrzymało prawa miejskie i do poł. XIX w. miałocharakter miasteczka rolniczego (1835 — 3400 mieszk.). Odkryciezłóż węgla kamiennego spowodowało gwałtowny rozwójmiasta (1870 - 17 600 mieszk., 1927 - 216 500); obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODEL JEAN

  ur. przed 1170 w Arras, zm. 1210 tamże,Starofranc. poeta.

  Żył i tworzył w Arras, gdzie cieszył się powsz. uznaniem;reprezentował w twórczości nurt mieszczański. Ok. 1205 podczaswyprawy krzyżowej zaraził się trądem. Przed udaniem siędo leprozorium napisał skierowany do przyjaciół wzruszającyutwór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCHWIC FLORIAN

  ur. 4 V 1799 w Mirze (k. Nowogródka),zm. 9 VIII 1856 w Waszkowcach (k. Baranowicz),Filozof, moralista.

  Studiował prawo na uniw. w Kijowie i Wilnie; 1818-28 byładwokatem w Nowogródku, nast. osiadł na wsi. Opublikowałm.in. Obraz myśli mojej' o celach istnienia człowieka (Wl 1841),Zasady myśli i uczuć moich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODELSCHWINGH FRIEDRICH CHRISTIAN CARL von

  ur.6 III 1831 wTecklenburgu k. Osnabrück, zm. 2 IV 1910 w Bethel(Westfalia), Pastor, kaznodzieja i działacz społeczny.

  Studia teol. odbywał 1854-58 na uniw. w Bazylei, Erlangeni Berlinie; 1858-63 pracował jako duszpasterz w Paryżu; 1866został pastorem w Dellwig k. Dortmundu; 1872 objął kierownictwozakładu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCIAN ANTONI CR

  ur. 10 I 1881 w Chicago, zm. 24 II1917 w Oconomowoc (stan Wisconsin), Pedagog polonijny.

  Był wychowankiem zmartwychwstańców w Kolegium św.Stanisława Kostki w Chicago; wysłany do Krakowa, wstąpił1897 do zgromadzenia; śluby zak. złożył 1899; teologię studiowałw Rzymie, gdzie 1904 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODHI

  (sanskr. oświecenie, przebudzenie), Najdoskonalszawiedza, po której osiągnięciu człowiek staje się -> buddąlub -» dżina; w pierwotnym buddyzmie uchwycenie i dokładnezrozumienie „czterech szlachetnych prawd" buddyjskich dotyczącychcierpienia; obecnie wiedza posiadana przez arhantówi -> bodhisattwów, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCIAN JOSYF bp.

  ur. 10 III 1879 w Busku (k. Lwowa),zm. 21 XI 1926 we Lwowie, Unicki pisarz kościelny.

  Pochodził z rodziny mieszczańskiej; 1897 wstąpił do unickiegoseminarium duch. we Lwowie i uczęszczał na wydz. teologicznyUniw. Lwowskiego; od 1902 studiował w Innsbrucku;1904 przyjął święcenia kapł., po czym był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt

Do góry