Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BOGOBOJNOŚĆ

  (od bogobojny - sprawiedliwy, lękający się Boga, pobożny, świątobliwy, rei., czczący Boga) ; W znaczeniu potocznym — gorliwość w spełnianiu przepisów i praktyk rei., czczenie Boga, uczciwość, religijność, -» pobożność; w sensie teol. usposobienie wewn. nacechowane -> bojaźnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANÓW ALEKSANDR ALEKSANDROWICZ, właśc. A. Malinowski

  ur. 22 VIII 1873 w Sokółce, zm. 7 IV 1928w Moskwie, Ros. działacz polit., filozof, lekarz. Początkowo byłczłonkiem ros. socjaldemokracji, od 1903 — frakcji bolszewików;1909 za rewizjonizm został wydalony z partii.

  Poglądy filozoficzne B. kształtowały się na gruncie marksizmu,ale pod wpływem -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANOWICZ BERNARD SOCist

  ur. ok. 1640 w Koprzywnicy(k. Tarnobrzega), zm. 23 XI 1722 w Rzymie, Teolog.

  W Rzymie był prokuratorem cystersów pol. i zastępcą prokuratoragen., a od 1690 prokuratorem gen. całego zakonu: broniłegzempcji zak. i wolnej elekcji opatów, a także praw kanonikówregularnych z Trzemeszna, benedyktynów ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANOWICZ WALERIAN ks.

  Żył w 2. poł. XVIIIi 1. poł. XIX w., kanonista.

  Studiował w Wiedniu, gdzie słuchał wykładów kanonisty P.J.Rieggera (1705-75), od którego przejął poglądy józefińskie; 1783objął katedrę prawa kan. na UJ; pracował — w duchu józefińskim— nad zamierzoną przez Komisję Edukacji Nar. kodyfikacjąprawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAŃSKI ANTONI ks.

  ur. 14 IX 1891 w Maluszynie(k. Radomska), zm. 13 VI 1938 w Skulsku (k. Konina), Działaczreligijny.

  Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, uczestniczył 1905w strajku szkolnym; seminarium duch. ukończył we Włocławku,1913-18 odbył studia teol. na uniw. we Fryburgu Szwajc; 1914przyjął święcenia kapl. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDO - GEGEN

  (mong. bogdo święta, gegeen światłość,światłość majestatu), Oficjalny tytuł (po -> dalajlamie i -> panczenlamie)najwyższych dostojników w hierarchii Kościołalamaickiego w Mongolii ( -» lamaizm).

  Tytuł b. przyjął po raz pierwszy w XVII w. Łubsan DambaDżancan (1636-1725), uznany za wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAN, Bohdan

  Imię staropol., poświadczone jużw tzw. Bulli gnieźnieńskiej (1136).

  Rodzimą pol. postacią jest Bogdan; forma Bohdan natomiastjest przejęciem z ruskiego (staroukraińskiego) i w źródłach z RusiCzerwonej notowana jest w tej postaci w XV w.;

  niektórzyuczeni (np. T. Milewski) przypuszczają, że imię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODMERA PAPIRUSY

  Gr. i koptyjskie rpsy zawierająceteksty dzieł staroż., zebrane przez M. Bodmera (1899-1971).

  W 1956-63 opublikowano z tego zbioru 21 różnych kodeksów:wśród nich znajduje się kilka ksiąg ST, niektóre apokryfy NT,dzieła staroż. pisarzy gr. i fragmenty tekstów liturg. ; najcenniejszesą gr. teksty ksiąg NT...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDALSKI IGNACY OFMObs

  Imię zak. Czesław, ur.1 II 1853, zm. 30 XI 1935 w Krakowie, kaznodzieja i duszpasterztercjarski.

  Do zakonu wstąpił 1870; studiował teologię we Lwowie, 1876przyjął święcenia kapł. w Tarnowie; będąc gwardianem w kilkuklasztorach (Leżajsk, Brzeżany, Dukla), pisał kroniki klasztorne;zebrał 67 tek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOECJUSZ z DACJI (z Danii)

  Zw. niesłusznie B. zeSzwecji, żył w XIII w., filozof.

  Do 1277 wykładał na paryskim wydz. artium; później prawdopodobniewstąpił do dominikanów; napisał m.in. komentarzedo pism log. Arystotelesa; w centrum zainteresowania historykówfilozofii znajdują się traktaty B. De summo bono sive devita philosophi;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt

Do góry