Religia /13 187 prac/

  • Ocena brak

    BOGUCHWAŁ OFM

    Żył w XIII w., duszpasterz, kaznodzieja,spowiednik bł. Kingi.

    W Nowym Korczynie wygłosił 1270 w obecności księciaBolesława Wstydliwego, Kingi i dworu książęcego kazanieo cudach niedawno zmarłej Salomei;

    1279 był w Krakowiespowiednikiem księcia Bolesława Wstydliwego; po wstąpieniuKingi do klasztoru...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 227

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGUFAŁ, Boguchwał II bp.

    zm. 9 II 1253 w Solcu(k. Środy Wlkp.); Pochodził prawdopodobnie z rodu Porajów.

    Od 1211 był kanonikiem pozn., od 1231 kustoszem i kanonikiemgnieźn. ; sakrę biskupią przyjął prawdopodobnie 10 VIII1242; zapoczątkował 1243 budowę nowego prezbiterium w katedrzepozn.;

    do 1246 był kolektorem świętopietrza...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 224

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGUCHWAŁA, dawniej Pietraszówka

    Parafia w dekanacierzeszowskim w diecezji przemyskiej.

    Osada wymieniona 1373, należała od 1724 do Teodora Lubomirskiego,który uzyskał 1728 dla Pietraszówki prawa miejskie,zmieniając jej nazwę na B.; obecnie wieś; pierwotny kościół św.Klemensa Rzym. i Doroty zbudowano 1468;

    obecny św...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /643

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOMILI

    Sekta rel. pokrewna katarom i albanom,działająca do X w. na Płw. Bałkańsldm i w Konstantynopolu,nawiązująca do -» manicheizmu i gnostycyzmu(wzmianki o b. podał Eutymiusz Zigabenos w Panoplia dogmaticaPG 130, 1289-1332).

    Twórcą sekty był prawdopodobnie kapłan Jeremiasz, zw.Bogomiłem, oraz Jan Czurila...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /5 056

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOR

    Diecezja na Jawie (Indonezja) eryg. 3 I 1961 jako sufr. Dżakarty; utworzona została z prefektury apost. Sukabumi, istniejącej od 1948;

    zajmuje 16 676 km2 i liczy 6 min ludności, w tym 9731 katolików, 24 parafie, 18 kaplic, 2 księży diec. i 18 zak., 5 domów zak. męskich z 34 zakonnikami, 9 domów zak...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /397

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOSTROITIELSTWO

    Pogląd filoz. traktujący twórcząpracę ludzką jako „tworzenie Boga", czyli pracę z zasadyreligijną.

    Powstał w obrębie -» marksizmu w Rosji w pierwszym10-leciu XX w. ; jego zwolennikami byli A.A. Bogdanów, A.W.tunaczarski, W.A. Bazarów i M. Gorki; zanikł po 1918.Pogląd ten zbliżony był do „pozytywnej...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 143

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO

    (ros. bogoczelowieczestwo,bogoczelowiecznosť), Termin filoz.-teol. oznaczający bosko-ludzkąrzeczywistość Chrystusa (-» Bóg-Człowiek), pośrednio zaśtajemnicy Kościoła, życia chrzęść oraz całego procesu ewolucjidziejów ludzkich (-> teandryzm); zasadnicze pojęcie występującew filoz.-teol...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /9 701

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOISKATIELSTWO

    Ruch w Rosji na pocz. XX w.głoszący konieczność zmian form bytu państw, i społ. w oparciuo zasady chrześcijaństwa.Powstał po 1905 i rozpowszechnił się wśród liberalnej ros.inteligencji w atmosferze przedrewolucyjnej.

    Kierunek tenreprezentowali zgrupowani wokół Religiozno-Fiłosofskogo ObszczestwaN.A...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 710

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGOLUBOW ZOE CR

    Imię zak. Jozafata, ur. 21 Xl1885 w Słonimie (Białoruska SRR), zm. 15 III 1955 w Warszawie,nauczycielka, działaczka oświatowa.

    Organizowała i prowadziła w Rosji szkoły doświadczalne,zbliżone programem do tzw. szkół pracy; w wychowaniu stosowałabadania psychol., przeprowadzane na podstawie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 506

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BOGEDAIN BERNARD JÓZEF (w PSB mylnie Jakub) bp.

    ur. 11 XI 1810 we Wróblinie Głogowskim, zm. 17 IX 1860 w Pszczynie, Działacz oświatowy i spol., wydawca, obrońcajęzyka pol. na Górnym Śląsku.

    Wychowywany był przez stryja, cystersa w Obrze (późniejszegoprob, w Kopanicy); studiował teologię we Wrocławiui Poznaniu, gdzie 1834 przyjął święcenia...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 318

    praca w formacie txt

Do góry