Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BOGUMIŁ bł.

  Żył w XI lub XII w., abp gnieźnieński,pustelnik w Dobrowie n. Wartą (k. Koła), od 1962 drugorzędnypatron archidiec. gnieźnieńskiej; święto 10 VI.

  I. ŻYCIE — Na temat B. istnieją tylko 2, niezgodne z sobąinformacje źródłowe.

  ° Na podstawie zapisków Rocznika Świętokrzyskiegodawnego o śmierci B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /7 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHOMOLEC JAN CHRYZOSTOM SJ

  ur. 27 I 1724 naBiałorusi, zm. 17 II 1795 w Warszawie, Prof, filozofii w kolegiachjezuickich, brat Franciszka.

  Do zakonu wstąpił 1739 w Wilnie; ukończył seminarium nauczycielskie,a nast. studiował filozofię (1742-45) w Wilnie i teologię(1748-52) w Warszawie; 1751 przyjął święcenia kapł. ; 1753-54był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHATER KULTUROWY

  Termin używany na określeniepostaci mit., legendarnych lub historycznych. Pierwotnieterminem „bohater" określano bożka lub półboga, późniejwielkich ludzi przeszłości, w końcu także żyjących współcześnie;termin b.k., zrelatywizowany do określonej tradycji kulturowej,przybiera pozyt. (oznacza postać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGURODZICA

  Najstarsza ze znanych pol. pieśnireligijnych. Składa się z 3 tzw. części, z których pierwsza obejmujezwrotki „kierleszowe", z refrenem Kyrie eleison (1-2), drugastanowi pieśń wielkanocną (3-6), trzecia — pieśń pasyjną (7-15),oraz 14 strof zawierających wezwania do różnych świętych. Zawłaściwą B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /21 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHATTA HANS

  ur. 2 XII 1864 w Wiedniu, zm. 30 X1947 tamże, Bibliotekarz i bibliograf.

  W 1889 uzyskał doktorat z filologii klasycznej na uniw.w Wiedniu, po czym do 1922 pracował w bibliotece uniw.,a 1928 został pierwszym wykładowcą nauki o książce i bibliotekarstwiena uniwersytecie. Ogłosił gramatykę języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAW

  Imię książąt słow. dynastii rządzącej odXII do XVII w. Pomorzem Zach.; 1637 po śmierci ostatniego z dynastii B. XIV Pomorze Zach. podzielono między Szwecjęi Brandenburgię.

  1. Bogusław I, ur. ok. 1130, zm. 18 III 1187, syn Warcisława I,pierwszego hist, władcy Pomorza, od 1156 książę szczeciński,od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /9 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHDANOWICZ JÓZEF CM

  ur. ok. 1787 na Podlasiu,zm. 31 V 1846 w Wilnie, Teolog i przełożony prowincjalny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1804 w Wilnie; święcenia kapł.przyjął 1810; był prof. 1810-1812 w żmudzkim seminariumduch. w Worniach, a do 1812 prof, seminarium zak. w Wilnie;nast. był prob, parafii Zbawiciela w Wilnie; 1830 na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSŁAWSKI JÓZEF KONSTANTY SchP

  ur. 9 XII 1754w okolicach Wilna, zm. 14 III 1819 w Wilnie, Prawnik.

  Kształcił się od 1764 w szkołach pijarskich w Złoczowie, Podolińcu,Rzeszowie i Warszawie; 1771 złożył śluby zak.; 1778--80 odbywał studia teol. w Krakowie, po czym przyjął święceniakapł. i uczył retoryki w Międzyrzeczu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHDANOWICZ, Bogdanowicz TOMASZ OP

  ur. 1658we Lwowie, zm. 16 III 1718 tamże, Kaznodzieja.

  Pochodził z rodziny ormiańskiej; do zakonu wstąpił 1670,śluby złożył 1671 ; studiował we Lwowie, a od 1676 w Rzymie;w 1679 otrzymał doktorat z teologii; powróciwszy 1682 dokraju, został wykładowcą filozofii we Lwowie; był przeoremw Mościskach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF ALEKSANDER ks.

  zm. 1635w Poznaniu, Artysta malarz. W 1623 otrzymał od króla ZygmuntaIII Wazy nominację na serwitora król.; 1628-29 pracowałdla opactwa cystersów w Paradyżu (k. Świebodzina), ok. 1630przyjął święcenia kapł. i został prob, parafii św. Wojciechaw Poznaniu.

  W zakresie sztuki malarskiej byt samcyukiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /3 411

  praca w formacie txt

Do góry