Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BONA STANISŁAW WINCENTY bp.

  ur. 1 X 1888 w Chicago,zm. i XII 1967 w Green Bay (stan Wisconsin), Działacz polonijny.

  Studiował w pol. Kolegium św. Stanisława Kostki w Chicago(1905) oraz w Rzymie, gdzie 1912 przyjął święcenia kapł.;1912-16 pracował w par. św. Barbary, 1916-18 był kapelanem w domu poprawczym w Chicago, 1918-22...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBAJ

  Metropolia w Indiach Zach. (stan Maharasztra)eryg. 1 IX 1886, z sufr. Ahmedabad, Baroda, Belgaum, Puna.

  Misje kat. rozpoczęto 1534, po zdobyciu B. przez Portugalczyków;początkowo działali tu portug. franciszkanie, nast.jezuici i dominikanie; 1637 utworzono wikariat apost. Bidżapur,który później nazwano wik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONA DEA

  Rzymska bogini rolnictwa i zdrowia. Na jejcześć co roku z pocz. grudnia matrony rzym. w imieniu ogółuodprawiały nocne misteria w domu głównego urzędnika (pretoralub konsula), pod przewodnictwem jego żony i westalek.

  Obrzęd miał, jak się zdaje, charakter agrarny, za czym przemawiagłównie wykluczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBAS LUDWIK ks.

  ur. 25 VIII 1892 we Lwowie, zm.29 III 1970 w Edynburgu, Kapelan wojskowy, rektor PolskiejMisji Kat. w Szkocji.

  Uzyskał doktorat z teologii na Uniw. Lwowskim; święceniakapł. przyjął 1915 we Lwowie; od listopada 1918 był kapelanemwojskowym, od 1921 kapelanem I Korpusu Kadetów we Lwowie,od 1934 prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁOTOW WASILIJ WASILJEWICZ

  ur. 13 I 1854 w guberniIwerskiej (dzisiaj obwód kaliniński), zm. 17 XI 1900 w Petersburgu,Ros. historyk Kościoła i teolog. Kształci! się w seminariumtwerskim; od 1875 studiował historię Kościoła w prawosł.Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1879 uzyska! nominacjęna prof, historii Kościoła.

  Święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONADURA, Bandura, KRZYSZTOF St.

  ur. ok. 1582,zm. ok. 1669 w Poznaniu, Architekt.

  W 1624 przybył do Polski prawdopodobnie z Padwy. Działałw Wielkopolsce, głównie w Poznaniu, gdzie 1667 został starszymcechu murarzy. Był architektem rodu Opalińskich. Zbudował1625-39 kościół Bernardynów w Sierakowie (k. Międzychodu),a nast. Bernardynów we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Religia Tybetańczyków, łącząca początkowoelementy szamanizmu i -> animizmu, wzbogacona nast.przez -> buddyzm i -> manicheizm.

  Za twórcę b. uchodzi Szen-rab-mi-po; z braku źródeł początkib. są mało znane; w VII w. po Chr. b. pod wpływem buddyzmu,któremu starał się początkowo przeciwstawiać, uległ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁSZOWCE, Bohuszowce

  Parafia w dekanacie kąkolnickimw archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

  Drewniany kościół Zwiastowania NMP i klasztor karmelitówtrzewiczkowych ufundował 1624 Marcin Kazanowski; 1703przy kościele erygowano parafię; 1725 wzniesiono murowanyklasztor i kościół fundacji Jana i Teresy Gałeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁCHOWITINOW JEWFIMJJ ALEKSIEJEWICZ

  Imię zak.Eugeniusz, prawosł. metropolita, ur. 29 XII 1767 w guberniworoneskiej, zm. 7 III 1837 w Kijowie, ros. teolog i historyk.

  Do seminarium duch. wstąpił 1777 w Woroneżu; od 1785studiował w Akademii Moskiewskiej, po czym pełnił funkcjęprefekta i wykładowcy w seminarium duch. w Woroneżu. Pośmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLT FELIKS ks.

  ur. 7 I 1864 w Barłożnie (k. StarogarduGdańskiego), zm. 7 IV 1940 w obozie koncentr. w Sztutowie(Stutthof), Duszpasterz i działacz społeczny.

  Studia teol. odbył w Münster, Monachium oraz w seminariumduch. w Pelplinie; święcenia kapł. przyjął 1891, po czymprowadził pracę duszpast. w Srebrnikach (k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt

Do góry