Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BONIFRATRZY, bracia miłosierdzia, Ordo Hospitalarius sancti Joannis de Deo

  Augustiański zakon laicki zał. 1540w Grenadzie dla opieki nad chorymi.

  I. GENEZA i DZIEJE — Współczesne badania wiążą powstanieb. z zapoczątkowanym w 1. poł. XVI w. odrodzeniem stanuzak. przez nowy typ zakonu -> kleryków regularnych.Pierwszą wspólnotę zorganizował 1540 w Grenadzie JanBoży w zał. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /8 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY V

  zm. prawdopodobnie 25 X 625, Papieżod 23 XII 619; pochodził z Neapolu.

  B. położył wielkie zasługi dla Kościoła w Anglii, o czymwspomina Beda Czcigodny (Historia ecclesiastica gentis AnglorumII 7, PL 95); udzielił paliusza arcybiskupiego Justusowiz Canterbury;

  nadanie abpowi Canterbury uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONI HOMINES, bons hommes, buenos hombres

  Popularnanazwa niektórych średniow. ugrupowań religijnych.

  B.h. nazywano kongr. eremitów zał. 1075 przez Stefana z Muretw Grandmont w Akwitanii (-> grandmontanie), braci najmniejszychzał. 1452 przez Franciszka z Paoli w Kalabrii (minimici), kongr. -> kanoników regularnych od Jana Ewangelistyzał. 1425 w Villar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY VI

  Papież 896, rzymianin, pozbawiony kapłaństwaprzez pap. Jana VIII z powodu niegodnego życia.

  Po śmierci pap. Formoza (4 IV 896) został wyniesiony dogodności pap. przez lud rzym. ; zmarł po 2 tygodniach rządów ;synod pap. Jana IX, odbyty 900 w Rawennie, nakazał wykreślićB. z listy papieży; mimo to jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONINI ALESSANDRO, Aleksander z Alessandru, zw. Aleksander Mł. lub Mniejszy (dla odróżnienia od Aleksandra z Haies) OFM

  ur. ok. 1270 w Alessandru (Piemont), zm. 5 X1314 w Rzymie, Filozof i teolog.

  Studiował w Paryżu; stopień mgra teologii uzyskał 1303 wRzymie, tam też został lektorem Sacri Palatii; od 1307 wykładałna uniw. paryskim; 1308 został wybrany prowincjałem dlaNeapolu, 1313 gen. zakonu. W sporach o interpretację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY VII

  zm. 20 VII 985 w Rzymie, Antypapież,rzymianin.

  Jako diakon brał udział w spisku -> Krescencjuszów; przyczyniłsię do śmierci Benedykta VI (974); w czerwcu 974 obranypapieżem jako Bonifacy VII; w obawie przed ces. Ottonem IIuciekł z Rzymu do Konstantynopola, zabrawszy z sobą skarbiecwat.; wyklęty przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONITZA

  (Vónitza w Grecji), Bpstwo staroż. w metropoliiNikopolis, w rzym. prowincji Epir Stary; obecnie bpstwotytuł.; bpem tytularnym B. jest od 1959 Tadeusz Etter, sufraganpoznański.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY VIII, Benedetto Gaetani

  ur. ok. 1235 w Anagni,zm. 11 X 1303 w Rzymie, Papież od 24 XII 1294.

  Wychowywał się na dworze wuja, bpa Todi; studiował prawow Bolonii; 1260 został kanonikiem w Todi; wcześnie wszedłdo Kurii rzym., w której pełnił funkcje sekretarza papieży: HadrianaV, Mikołaja III i Marcina IV;

  cieszył się opinią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /6 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY IV Św.

  zm. 8 V 615 w Rzymie, Papież od15 IX 608. Wg biografii w Liber pontificalis kształcił się u benedyktynóww Rzymie; za pap. Grzegorza I był administratoremfinansów kościelnych.

  Jako papież przyczynił się do ustalenia organizacji młodegoKościoła w Anglii; w tym celu zwołał 610 do Rzymu synod,w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY II

  zm. 17 X 532 w Rzymie, Papież od 22 IX530. Pochodził z rodziny Gotów, zamieszkałej w Rzymie; byłarchidiakonem rzymskim.

  Wyznaczony przez pap. Feliksa IV na następcę, został przezczęść kleru wybrany na papieża; wybór zatwierdziła królowaOstrogotów Amalasunta; jednak większość duchowieństwa rzym.po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt

Do góry