Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

  Na synodzie biskupów europejskich jesienią 1999 r., w wigilię Jubileuszowego Roku2000, Jan Paweł II stwierdził, że „chrześcijaństwo było na naszym kontynencie głównymczynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji człowieka i jego praw". Wjednym z pierwszych przemówień po wyborze na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólne cechy chrześcijaństwa na Wschodzie

  Po 1989 r., gdy upadł komunizm i nastał kres potęgi sowieckiej, liczne narody zaliczaneniegdyś do Europy Wschodniej odczuwają i głoszą swą przynależność do Europy Zachodniejalbo przynajmniej do Europy tout court. W każdym razie - nie do Europy Wschodniej. DlaPolaków, Węgrów, Czechów, ludów bałtyckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczywistości narodowe

  Ale dla Karola Wojtyły jedność Europy opiera się na rzeczywistości poszczególnychnarodów. Jego wielkim wkładem do idei europejskiej było określenie, w duchu Charlesa deGaullea54, a nie chrześcijańskich demokratów, z czym zgadzali się jego poprzednicy w Stolicy Apostolskiej, że Europa musi się tworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezastąpiona Europa

  Temat Europy zajmuje centralne miejsce w myślach papieża-Polaka. Niezliczonewystąpienia, przemówienia, listy, wszelkiego rodzaju dokumenty dedykowane są Europie, jejkoniecznej jedności, jej przeszłości i przyszłości. Niezwykle interesujące są przemówieniaadresowane do ambasadorów akredytowanych w Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo europejskie w XXI w.

  Niewątpliwie XX w., najbardziej „zeświecczony" okres w dziejach, głęboko naznaczył iprzekształcił życie chrześcijaństwa europejskiego. Przypadek ruchu katolickiego (którystworzył katolickie partie, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne), narodzonego dwastulecia wcześniej w opozycji do liberalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość wiary

  Historia chrześcijaństwa zawiera budzące wrażenie przykłady ciągłości w niektórychkrajach, jak chociażby we Włoszech czy nawet w Grecji (jakkolwiek ten kraj był poddanybardzo długiej dominacji islamskiej). Taka wytrwałość to zjawisko występujące nie tylko wEuropie, lecz również na Bliskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm i pluralizm religijny

  W Europie, abstrahując od judaizmu oraz islamu, Kościół katolicki nie jest jedynymprotagonistą życia religijnego. Musi konfrontować się z tradycją prawosławną, ewangelicką ianglikańską. Wspólne problemy Unii Europejskiej oraz integracja ludności kontynentu,oprócz ruchu ekumenicznego, przywołują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizacja Europy Wschodniej

  Pewne osiągnięcia polityki wschodniej Watykanu nie usunęły urzędowego programu ateizacji w państwachBloku Wschodniego, dały jedynie szansę na przywrócenie Kościołowi hierarchów w niektórychkrajach. Wrogość reżimów wobec Kościoła w tym dwudziestoleciu soborowym nie zanikła, miała jedyniefale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

  Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć drógkomunikacji, które łączą z sobą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które odŚredniowiecza prowadziły i prowadzą do Sanriago de Compostela, [...] niezliczone rzeszepielgrzymów, które tu ściągało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo nowego stulecia

  Wielki problem ekumeniczny stanowiło papiestwo samo w sobie, co stwierdzili Paweł VIi Jan Paweł II (z tym, że ten ostatni w encyklice Ut unum sint zaprosił chrześcijanniekatolików do wspólnej dyskusji nad tym tematem). Eklezjologia Soboru Watykańskiego II i rozwój życia Kościoła dały nowa przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 288

  praca w formacie txt

Do góry