Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

  Leon X otrzymał tezy od zaniepokojonego arcybiskupa mogunckiego wcześniej, niż pisał do niego Luter.Wiedział też o przeciwdziałaniu dominikanina Tetzela. W Rzymie sądzono więc, że jest to teologicznakontrowersja i rozgrywka między dwoma zakonami: augustiańskim i dominikańskim.

  Na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylea i Berno

  Kantony, szczególnie z północnej i wschodniej Szwajcarii, szybko dostały się pod wpływy reformacji z Zurychu. Szerzyli ją miejscowi duchowni i świeccy, z reguły przy poparciu rad miejskich, które organizowałyniekiedy dysputy religijne, na wzór Zurychu.

  Bazylea uległa wszakże bardziej wpływom Lutra niż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Fundamentalne pisma

  Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i duchowieństwo

  Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna i Bullinger

  Pomoc Berna wykorzystał Zwingli, działając jako polityk, by szerzyć reformację przy poparciu władzyświeckiej. Zurych zwarł sojusz z Bernem, Konstancją i innymi miastami dla oddania czci Bogu i szerzeniaJego świętego Słowa, a w rzeczywistości przeciw Austrii i katolickim kantonom.

  Katolickimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i papiestwo

  Reformacja zaczęła się od kościelnego problemu odpustów i miała przede wszystkim kościelne przyczyny.Ich wyliczanie można zacząć od zaniedbania przez papieży i biskupów realizacji uchwał dopiero coukończonego soboru laterańskiego piątego, wszakże jedną z zasadniczych przyczyn był stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cienie renesansu

  W pierwszej połowie XVI wieku działali nadal najwybitniejsi twórcy sztuki renesansowej i pisarze humaniści.Widocznym staje się też rozwój urządzeń technicznych. Wprawdzie umierają: Leonardo daVinci (1519) i Rafael Santi (1520), ale Michał Anioł stale jest jeszcze u szczytu swej twórczości. W1520 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm i pesymizm

  Humanizmowi przypisuje się nauczenie ludzi krytycznego myślenia. W rezultacie rozwijała się nauka,obalająca niejeden mit historyczny, jak Darowizna Konstantyna, czy też owocująca krytycznym wydaniemtekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich i przekładami Pisma Świętego z krytycznym komentarzem,jak to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymizm Erazma

  Erazm z Rotterdamu (1469-1536), mnich żyjący poza klasztorem, teolog, filolog i literat, zwany księciemhumanistów, nie żywił życiowego pesymizmu, ani eschatologicznego. Cieszył się swoją sławą, kochałwolność osobistą i spokój. W życiu religijnym dawał pierwszeństwo miłości Boga, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys ekonomiczno - społeczny

  Ogólnie przyjmuje się, że w pierwszej połowie XVI wieku trwał gospodarczy wzrost Europy. Nie brakowałojednak problemów, jak nieustannie wzrastające ceny, szczególnie żywności (w Hiszpanii aż o 50%,od początku do połowy XVI wieku). Wpływ na to miała zwiększająca się liczba ludzi i przenoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 632

  praca w formacie txt

Do góry