Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Wśród szlachty znalazł on więcej zwolenników niż luteranizm, który chętnie przyjmowało mieszczaństwo.Szukając przyczyn tego zjawiska, wymienia się często: osobiste działanie Kalwina przez korespondencjęz polskim królem i możnymi, jaśniejsze ujęcie jego nauki, zwłaszcza że wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytrynitaryzm (bracia polscy)

  W kalwinizmie polskim doszło do rozłamu w dziedzinie nauki o Trójcy Świętej. Z racji uznawanego bóstwaChrystusa Kalwin nie kwestionował tego dogmatu, przeciwko któremu wystąpił w Genewie MichałServet i zginął za to na stosie. W Polsce zakwestionował go włoski emigrant z Mantui, Franccsco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednota bracka (bracia czescy)

  Do Polski przybyli z Czech, uchodząc przed prześladowaniem. Byli potomkami skrajnego odłamu husytówtaborytów, którzy (ok. 1528) przyjęli poglądy luterańskie o usprawiedliwieniu, a później niektóreelementy nauki kalwińskiej. Ideałem ich autonomicznych wspólnot (zborów) było życie pierwotnegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry i Siedmiogród

  W Słowacji, sąsiadującej z Czechami, działał (1520, 1525) Konrad Cordatus, który osobiście znał Lutrai pozostał z nim w kontakcie (spisywał nawet jego rozmowy przy stole). Reformacja jednak nie znalazłaszerszego przyjęcia w tym kraju.

  Węgry, do których należała Słowacja (do 1526), szerzej od niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA I REFORMACJA

  Bliskość Wittenbergi i dość szybko się protestantyzującego Śląska, nadto sąsiedztwo Prus i wyjazdy polskiejmłodzieży za granicę na studia, ułatwiały szybki napływ do Polski idei reformacyjnych. Humanizm,będąc wówczas w rozkwicie, do pewnego tylko stopnia pomógł w recepcji tych idei. Rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i prymas Łaski

  Ośrodkiem humanizmu był przede wszystkim Kraków, a w mniejszym stopniu niektóre miasta-stolicebiskupie, jak Poznań, w którym biskup Jan Lubrański założył (1519) Kolegium, zwane też Akademią(Lubrańskie-go). W Akademii Krakowskiej nadal obowiązywał scholastyczny program nauczania, alehumaniści skupiali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Stary i synody

  Król przeciwstawiał się nowinkom religijnym z wewnętrznego przekonania, gdyż był człowiekiem głębokoreligijnym i znał wywołane nimi zamieszanie w Niemczech, którego obawiał się w Polsce. ReformyKościoła pragnął na soborze, o który usilnie zabiegał u papieży. Nie mógł też w sprawach kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt August i sejmy

  Ewangelicy mieli podstawy, by liczyć po śmierci Zygmunta Starego (1548) na korzystniejszą dla rozwojureformacji sytuację w państwie, a to ze względu na wcześniejsze sympatie Zygmunta Augusta dla niej.Oni też, coraz liczniejsi wśród posłów, wnosili sprawy kościelne na obrady sejmów. Biskupi zaś bronilina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Niderlandy

  Półwysep Iberyjski nie był wolny od wpływów erazmian, z których część sprzyjała reformacji. Nie doszłojednak do otwartej działalności reformatorów ewangelickich ani do powstania zwartych ośrodkówreformacji, poza podejrzanymi o to miastami: Sewilla i Valladolid. Zaporą były wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i legaci

  Niespełnienie polskich postulatów przez papieża, wznowienie na synodzie łowickim (1556) cenzur na ks.Orzechowskiego i wydanie edyktu królewskiego, zabraniającego (1557) zamieniania kościołów na zbory,spotęgowało konflikt szlachty z hierarchią katolicką. Ks. Orzechowski opublikował pismo RepudiumRomae, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt

Do góry