Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościół narodowy

  Unifikacji trzech wyznań ewangelickich nie zdołano osiągnąć, lecz czyniono o to starania. Za panowaniaZygmunta Augusta wielu szukało także dróg porozumienia się ewangelików i katolików. Za pierwszywarunek uznawano zerwanie z prymatem jurysdykcyjnym papieża, któremu chciano pozostawić jedynietytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w soborze

  Silnemu wołaniu z Polski za Zygmunta Starego o sobór powszechny nie odpowiedział faktyczny jejudział w obradach, gdy odbywały się one w Trydencie, w trzech kolejnych okresach (1545-1547, 1551-1552, 1562-1563). Dwukrotnie nie wysłano na sobór żadnego oficjalnego przedstawiciela Kościoła ikróla Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja warszawska

  Wzmocnienie Kościoła katolickiego przez sobór trydencki, przyjęcie jego uchwał przez Zygmunta Augusta,rozwijająca się reforma katolicka w Polsce, udział w niej sprowadzonych (1564) jezuitów, wszystkoto musiało niepokoić innowierców, zwłaszcza że istnienie ich Kościołów opierało się na faktach, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMA I SOBÓR TRYDENCKI

  Początkowo powolny i oddolny nurt reformy katolickiej dążył do usuwania konkretnych niedomagań wżyciu Kościoła. Owocował nowymi zakonami i zapoczątkowaniem reformy dawnych zakonów. Nie wystarczałjednak, gdyż rozwój reformacji wymagał, by Kościół katolicki dokonał istotnych zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe zakony

  W Italii i innych krajach istniały działania na rzecz reformy już przed wybuchem reformacji, lecz byłynikłe w porównaniu z potrzebami Kościoła. Nowe ośrodki reformy były także nikłe w swych początkach,lecz przygotowały ludzi, którzy działali na forum całego Kościoła.

  Oratorium Bożej Miłości w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Loyola i jezuici

  Założyciel zakonu Towarzystwa Jezusowego, Hiszpan, Inigo Lopez de Loyola (1491-1556, święty), natrudnej drodze osobistych doświadczeń doszedł do zrozumienia swego życiowego powołania. Jako oficerw wojnie hiszpańsko-francuskiej odniósł ranę podczas obrony zamku Pampeluna, długo chorował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unifikacja

  Wyznania reformacyjne w pierwszym okresie swego istnienia nie miały gotowej teologii ani struktur organizacyjnych.Różnice występowały między nimi, ale też w każdym z nich. Prowadzono więc polemiki,czasem walkę, nie tylko z katolikami, ale i między sobą. Było tak jeszcze w 1568 roku, skoro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm i sekularyzacja biskupstw

  Diecezja wrocławska, stale należąca do metropolii gnieźnieńskiej, choć znajdowała się poza granicamiKorony Polskiej, ulegała reformacji na bieżąco, wraz z jej rozwojem w Niemczech. W 1519 roku wydrukowanowe Wrocławiu pierwsze pisma Lutra i stąd wysyłano je do Krakowa i Wielkopolski.

  W 1524 roku dwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Gdańsku

  W tym mieście, dążącym do autonomii politycznej, zaczęli głosić naukę Lutra już w 1518 roku mnisi:dominikanin Jakub Knade, karmelita Maciej Binnewald, franciszkanin Aleksander oraz beneficjat przykościele św. Gertrudy, Jan Bonfeld. Król Zygmunt Stary wydał zarządzenie przeciw ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój luteranizmu

  Wielkopolska, z racji sąsiedztwa, szybko dowiadywała się o wittenberskich wydarzeniach, lecz pierwszewystąpienia zwolenników Lutra w Poznaniu znane są ogólnikowo dopiero w 1522 roku. Propagatoremluteranizmu, imiennie podanym (1525) w aktach, był poznański urzędnik celny, Jan Seklucjan. Przeciwścigającemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt

Do góry