Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Augustinus i początki jansenizmu

  Zagadnieniem łaski Bożej i wolnej woli zajmował się w IV wieku św. Augustyn. Jego system teologiczny,augustynizm, był wykładany na uniwersytecie w Louvain i broniony przeciw teologom jezuickim.Znalazł on szczególnego rzecznika w studencie, a potem profesorze tej uczelni, Flamandczyku CorneliusieJansenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUCZANIE I NAUKA

  Kościół, zwłaszcza przez zakony, zorganizował nauczanie w szkołach nowego typu i ożywił studia teologicznena niektórych uniwersytetach. Uprawianiu nauki służyły coraz zasobniejsze biblioteki przy kolegiachi na uniwersytetach, a także w klasztorach. Książki wydaje się we własnych drukarniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia historyczna

  Naukę Ojców Kościoła starano się wykorzystać w sporze jansenistycznym.

  Dla podkreślenia, że teologia opiera się na Objawieniu, zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jak tookreślił sobór trydencki, jezuita Antonio Possevino nazwał ją teologią historyczną. Zajmowano się teżhebrajskimi i greckimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelne nauczanie

  Prowadzono je na uniwersytetach, w kolegiach, szkołach katedralnych i parafialnych. Na wyższym poziomienauczania korzystano z traktatów teologicznych i ascetycznych, wydawanych teraz bardzo często.Książek dostarczały dawne i nowe drukarnie. Dostępne były nie tylko w sprzedaży, ale również w corazliczniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Kościoła i hagiografia

  Powoływanie się innowierców na starożytne chrześcijaństwo, według nich inne niż w Kościele katolickim,skłoniło uczonych do badań inskrypcji w rzymskich kościołach i katakumbach. Bezpośredni jednakimpuls do większego niż w średniowieczu zainteresowania się katakumbami dał Filip Neri przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblioteki i drukarnie

  Ożywienie religijne, spotęgowane reformą i reformacją, zwiększyło zapotrzebowanie na nauczanie, ale ina książkę.

  Bazylea, dotychczasowy największy ośrodek sztuki drukarskiej, stała się protestancka, a Paryż i Lyon,nie mniej liczące się uprzednio ośrodki, osłabły w tej dziedzinie z powodu wojen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centurie i Roczniki kościelne

  Dzieje Kościoła powszechnego, czy to w opracowaniu ewangelików augsburskich, czy katolików, niebyły wolne od tendencji apologetycznych.

  Centurie Magdeburskie, zwane tak w skrócie od trzeciego swego wydania w połowie XVIII wieku, byłydziełem zespołu ewangelickich teologów i historyków pod kierownictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytety i teologia

  Obok dawnych uniwersytetów, posiadających wydziały teologiczne, powstały nowe, nie tylko zakładaneprzez protestantów (Heimstedt, Giessen), ale i przez katolików. Sobór trydencki uznał wielką rolę wydziałówteologicznych i potwierdził ich przywileje. Papieże wspierali, zwłaszcza w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony odnowione

  Dawne zakony, zwłaszcza żebracze, także rozwijały się w tym okresie, choć w mniejszym stopniu niżnowe. Nieco mniejszy, niemniej istotny był ich wkład w religijne odrodzenie potrydenckie.

  W zakonie franciszkańskim ścisłej obserwancji (obserwanci, zwani w Polsce bernardynami) utworzononowe, surowsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo i problemy władzy

  Historyczno-krytyczna metoda znalazła zwolenników wśród katolickich jurystów. Jeden z nich, arcybiskupz Tarragony w Hiszpanii, Antonio Augustin (zm. 1586), zapoznał się z tą metodą w Italii i wykazałbłędy w tekście nowego wydania Dekretu Gracjana, Rozwój kanonistyki miał też wpływ na zwiększeniesię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 640

  praca w formacie txt

Do góry