Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Katolicy w Wielkiej Brytanii

  W Anglii było ich około 300 tysięcy w połowie XVII wieku. Wskutek surowych praw i represji liczba ta,po stu latach, zmalała do 70 tysięcy. Na anglikanizm przeszły głównie rody książęce: Norfolk, Shrewsbury,Beaufort, Bolton i Richmond, a także wielu hrabiów i baronów oraz bogate rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha moskiewski Nikon

  Do nadania Cerkwi większej samodzielności wewnętrznej dążył patriarcha Nikon (właściwie: Nikita Minow,1652-1666). Starał się też przystosować ją do wzoru greckiego. W tym celu wydał nowy zbiór prawakościelnego, poprawił księgi liturgiczne i wprowadzał reformę duchowieństwa. W opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nonkonformiści anglikańscy

  Kościół anglikański (Wysoki Kościół) starał się przez Test Act i inne prawa zahamować nowe ruchyewangelickie w Anglii, a także zniweczyć rozbudzone w drugiej połowie XVII wieku nadzieje katolikówna trwały powrót królów angielskich do katolicyzmu.

  Uciskany purytanizm, choć wielu jego członków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego

  Car Piotr I (1682-1725), który osobiście poznał kraje zachodnie: cesarstwo, Holandię i Anglię, dążył dounowocześnienia państwa i Kościoła według tamtejszych protestanckich wzorców, które ukazywały dominację pierwszego nad drugim. Strukturalne reformy Cerkwi zaczął, gdy przestał (1696) dzielić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech

  Załamanie się potęgi tureckiej w 1683 roku sprawiło, że Siedmiogród przeszedł wkrótce pod panowanieAustrii. Cesarz dał jego stanom zapewnienie o tolerancji religijnej, lecz w edykcie nie wymienił wyznawanegoprzez ludność rumuńską prawosławia, które czuło się zagrożone przez ekspansję silnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm w Niemczech

  Philipp Jacob Spener (1635-1705), jako senior we Frankfurcie nad Menem, a potem kaznodziejanadworny w Dreźnie, starał się ożywić religijność i pogłębić pobożność niemieckich ewangelików.Działał pod wpływem budującej literatury ascetyczno-mistycznej superintendenta Johanna Arndta (zm.1621)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY I KATOLICY

  W Europie zachodniej prawna stabilizacja wyznań przez pokój westfalski nie oznaczała wygaśnięciakonfliktów między ewangelikami i katolikami, ani braku napięć w samych Kościołach ewangelickich.Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zachowała nadal jako swój główny cel misyjne działanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicki Kościół maronicki

  W Libanie mieszkała największa liczba maronitów z unickiego patriarchatu antiocheńskiego. Kościółmaronicki rozwijał się dzięki wybitnym patriarchom, ale także przy pomocy protektoratu Francji.

  Patriarcha Stefan ad-Duwajhi (1670-1704), wykształcony w rzymskim kolegium maronitów, zabiegał oorganizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Filipinach

  Z krajów Dalekiego Wschodu Filipiny posiadały najbardziej utrwalone chrześcijaństwo i dobrze zorganizowanyKościół. Potrafił on odeprzeć wpływy islamu i wspólnie z władzą państwową skutecznie przeciwstawićsię handlowi niewolników. Nie włączył się do prób hiszpanizacji tych wysp. Misjonarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga i odsiecz Wiednia

  Turcja weszła w tym okresie najpierw w konflikt zbrojny z Wenecją, pragnąc odebrać jej przewagę naMorzu Śródziemnym. Następnie podjęła wojnę z Austrią z powodu Siedmiogrodu. Papież Aleksander VIIorganizował ligę antyturecką, do której nie chciała przystąpić Francja. Gdy Turcy zagrozili (1664)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 563

  praca w formacie txt

Do góry