Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Empiryzm i deizm

  Doświadczenie jako czynnik dominujący, lub nawet jedyny w poznaniu ludzkim, przyjmował empiryzm,znany już od czasów starożytności. W XVII i XVIII wieku rozpowszechnił się, zarówno jako empiryzmmetodologiczny, jak i genetyczny. Pierwszy uznawał poznanie za prawdziwe, jeżeli wychodzi z doświadczenia i na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE, NAUKA I RELIGIA

  W krajach protestanckich, Niderlandach Północnych i Anglii, rozwinęły się idee Oświecenia, za którychprekursorów uważa się: francuskiego filozofa, działającego w Rotterdamie, Pierre Bayle’a oraz angielskiegofilozofa, Anthony Collinsa.

  Oświecenie (XVIII wiek), nazywane we Francji wiekiem filozoficznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwini i katolicy w Niderlandach

  Niderlandy Północne (Holandia), przodujące w połowie XVII wieku ekonomicznie i kulturalnie, byłypolem walki dwóch kalwińskich kierunków: nastawionych dogmatycznie gomaristów i humanistyczniearministów. Osłabły wszakże stopniowo tendencje ortodoksyjne i niderlandzcy kalwini nawiązali kontaktyz innymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy: Bayle i Collins

  Pierwszy z nich, Pierre Bayle (1647-1796), syn hugenockiego pastora, a przez 17 miesięcy (1669) katoliki uczeń jezuickiego kolegium w Tuluzie, posiadał umysł bardzo krytyczny. Po opuszczeniu Francji, jakwielu hugenotów, znalazł azyl w Niderlandach. Był profesorem w Akademii protestanckiej w Sedanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugenoci we Francji

  Polityczne znaczenie stracili oni przed połową XVII wieku, gdy odebrano im twierdze (La Rochelle iinne) oraz pozbawiono (1629) w edykcie z Ales wojskowych gwarancji.

  Ludwik XIV, władca absolutny, którego słaba znajomość spraw wiary nie stanowiła tajemnicy na dworze,mało troszczył się o tolerancję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Uniwersytety, nauczanie i wychowanie

  Ludziom Oświecenia nie wystarczało uniwersyteckie nauczanie. Tworzyli akademie i towarzystwa naukowe,które dawały możliwość przekazywania wyników badań, zwłaszcza zaś propagowania nowychidei filozoficznych. Oświeceni władcy widzieli jednak w uniwersytetach narzędzie przygotowania nauczycieliszkół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

  Najazd szwedzki na Polskę (1655) miał przyczyny polityczne: dążenie Karola X Gustawa do zapewnieniaSzwecji panowania nad Bałtykiem i jego zaniepokojenie sukcesami wojsk rosyjskich w Polsce. Niepomogły polskie długie rokowania dyplomatyczne. Banita, podkanclerzy koronny, Hieronim Radziejowski,zachęcał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Akademie i towarzystwa naukowe

  W kręgach ludzi oświeconych uważano, że uniwersytety znajdują się za bardzo pod wpływem Kościoła ipaństwa, a to przeszkadza w wolnej wymianie myśli. Do prowadzenia badań i swobodnej dyskusji gromadzonosię w tzw. akademiach. Znał je włoski renesans dla literatury i sztuki, lecz teraz powstawałytakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluby lwowskie Jana Kazimierza

  Król uniwersałem z Głogówka (20.11.1655) wezwał cały naród do walki i szukał pomocy innych monarchów.Nuncjusz wystąpił do Aleksandra VII o apel do nich i wsparcie materialne. Na wieść o obronieJasnej Góry i powszechnym przystąpieniu do walki, Jan Kazimierz udał się ze Śląska do Lwowa. Tam wkatedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Filozofia i Objawienie

  Kartezjanizm, ze swoją wnikliwą i ostrą logiką wykorzystywany przez sceptyków i wolnomyślicieli doatakowania religii, miał wpływ również na Pascala, lecz inny niż na racjonalistów.

  Blaise Pascal (1623-1662), francuski matematyk i filozof, po okresie zainteresowania się problemamimatematycznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 019

  praca w formacie txt

Do góry