Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EFREM Św. - ŻYCIE i DZIEŁA

  E. pochodził z rodziny chrzęść. (Contra haerescs 26,10); pozostawał pod wpływem bpów Nisibis — Jakuba (303-338), który wpoił mu ducha surowej ascezy i gorliwości duszpast., oraz Vologesa (346-361), który oddziaływał mądrością, wiedzą, dobrocią i łagodnością (Carmina nisibena 13-15); został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZ

  (obecnie ruiny k. Selçuk, 191422 Ayasoluk lub Ayasulug w zach. Turcji), staroż. miasto jońskie i ośrodek kultu -» Artemidy na wybrzeżu Azji Mniejszej u ujścia rzeki Kaj-stros do M. Egejskiego, jedna z pierwszych gmin chrzęść, (adresat Listu do Efezjan), a także łac. metropolia tytuł., miejsce licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /13 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - DOKTRYNA

  Jako poeta E. posługiwał się językiem obrazowym i określeniami niesprecyzowanymi ; jego teol. terminologia nie jest ścisła, doktryna zaś prawowierna, także w kwestiach jeszcze nie wyjaśnionych przez kontrowersje; najbardziej wnikliwie opracował E. zagadnienia mariologii, co przyniosło mu tytuł doktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZJANIE, List do Efezjan (Ef)

  Jeden z tzw. Listów więziennych Pawła Apostoła, umieszczony między Ga i Flp w -»- kanonie Pisma św. NT.

  1. Treść — Po adresie (1,1-2) następuje w Ef dziękczynienie Bogu i błagalna modlitwa, by wierni włączyli się do misterium, którym jest tajemniczy plan zbawienia wszystkich ludzi dzięki ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /8 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezwaniem E. powstały w kat. Kościołach wschodnich:

  ° efremici, misjonarze (kapłani) świętego E., Missionnaires (Prêtres) de Saint E., zgromadzenie zak. obrządku syr., zał. 1785 w Szarfeh przez patriarchę Michała Dżarwę w celu odnowienia monastycznych tradycji staroż. klasztoru E. (k. Darà); pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFFETA

  (gr. effata otwórz się), formuła zastosowana przez Jezusa Chrystusa, łącznie z gestem dotknięcia uszu, a poślinionym palcem języka głuchoniemego, dla uzmysłowienia świadkom swej cudownej mocy przy jego uzdrowieniu (Mk 7,33-34); pozbawiona jest jakiegokolwiek charakteru magicznego.

  W staroż. Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - W IKONOGRAFII

  E. bywa przedstawiany w stroju mnicha lub diakona syr., z krótką brodą, z księgą lub zwojem w ręku.

  Do najstarszych zabytków ukazujących E. jako mnicha zalicza się tryptyk uwzględniający legendę Abgara z -> Nauki Addaja (ok. 945, klasztor św. Katarzyny, Synaj), tryptyk (XI w., klasztor św. Katarzyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFNER BOGUMIŁ ks.

  ur. 29 XII 1911 w Starym Zamościu, zm. 4 IV 1972 w Lublinie, teolog, wychowawca.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1935 święcenia kapł., a nast. specjalizował się w zakresie teologii fundamentalnej na KUL; był duszpasterzem od 1939 w Starym Zamościu, a od 1941 w Zamościu (rektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM z AMIDY

  ur. w końcu V w., zm. w 2. poł. VI w., patriarcha Antiochii (527-545), obrońca doktryny chrystologicznej -> Chalcedońskiego Soboru (III 1), zw. ojcem neocbalce-donizmu.

  Był ces. namiestnikiem Wschodu; wybrany następcą patriarchy Eufrazjusza (zm. 23 V 526), przyjął 527 sakrę biskupią; represjami przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFRAIM

  (hebr. 'Efrajim od parah owocował, w formie hifil uczynił płodnym), drugi syn Józefa (Rdz 41,52; 46,20; 48, 1.5.13-20); nazwa jednego z 12 pokoleń izr.; także miasto i góra w Palestynie.

  Pokolenie E. po zdobyciu -> Kanaanu osiedliło się w jego części centr., między pokoleniem -> Beniamina od pn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt

Do góry