Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EKKEHARD I OSB

  ur. ok. 910 k. Sankt Gallen, zm. 14 I 973 w Sankt Gallen, poeta.

  Kształcił się w klasztorze Sankt Gallen, w którym po wstąpieniu do zakonu piastował m.in. funkcję dziekana i zastępcy opata. Zasłynął jako poeta, autor sekwencji w stylu -> Notkera Balbulusa, hymnów o Trójcy Świętej, Janie Chrzcicielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA

  (gr. ekklesia, od kaleo wołam, ekkaleo wzywam, łac. ecclesia), termin biblijny określający -> Kościół jako nową wspólnotę (koinonia) -> Ludu Bożego, odkupioną (-> odkupienie) i powołaną (-> powołanie) przez -» Jezusa Chrystusa; występuje również w relacji ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  E. w klasycznym i hellenist. języku gr. oznacza polit, zebranie narodu, zwołane zgodnie z prawem (por. FlavAnt 12 IV 2; 19 VII 4; Dz 19,39), albo zgromadzenie ludzi w ogóle; w tym sensie już w LXX zaczęto się posługiwać terminem e., głównie na oznaczenie zgromadzeń o charakterze rei. (Pwt 4,10; 31,30; Sdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /7 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIELSKI WŁADYSŁAW

  ur. 17 III 1855 w Krakowie, zm. 23 VI 1927 w Krakowie, architekt, konserwator, rysownik i publicysta.

  Po studiach w Krakowie (1872) i Wiedniu (1876-80) budował w Wiedniu pod kierunkiem H. Ferstla gmachy uniw. (1881-82); po powrocie do kraju wykładał od 1886 w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, a 1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA - W IKONOGRAFII

  E. wyraża symboliczne i personifikują-ce przedstawienia Kościoła, odzwierciedlające w hist, rozwoju jego teologię, prawo, mistykę, literaturę i poezję, a także uwarunkowania polityczne.

  1. Przedstawienia symboliczne — Najdawniejszym i wciąż aktualnym znakiem Kościoła jest łódź (Piotrowa) — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /10 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

  Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  (gr. eklegein wybierać), łączenie teorii, koncepcji, tez i pojęć z różnych systemów filoz. w jedną (niezupełnie spójną) całość, a także elementów formalnych i treściowych zapożyczonych z różnych prądów i epok; potocznie — brak samodzielnej, oryginalnej twórczości.

  Termin e. wprowadzony został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY ŚWIĘTEGO DOMINIKA, Equipes Saint - Dominique

  Wspólnoty katolików świeckich dążących do doskonałości ewangelicznej wg duchowości -> Dominika (Guzmana) poprzez wspólną modlitwę i czytanie Pisma św. oraz miłość wzajemną członków, tworzących małe -» zespoły nieformalne, zobowiązane do apostolatu (IV) przez świadectwo życia i ewangelizację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA

  (gr. ekklesia Kościół, logos słowo), nauka o -> Kościele, nazywana również teologią Kościoła, a niekiedy—w aspekcie dynamicznym i diachronicznym—eklezjogene-zą (L. Boff) i występująca głównie w -> chrześcijaństwie; termin wprowadził 1677 Angelus Silesius i w ujęciu przed nauk. oznacza potoczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJMARDYŚCI, eucharyści, sakramentyni, Congregano Presbyterorum a Sancissimo Sacramento

  Zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1856 w Paryżu przez bł. -> Piotra Juliana Eymarda w celu krzewienia kultu Najśw. Sakramentu, zwł. adoracji.

  E., genetycznie związani z odnowieniem kultu eucharyst. w XIX w., uzyskali 1859 dekret pochwalny, a 1862 zatwierdzenie pap. ; składają się z kapłanów i braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry