Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EKRON, Akkaron

  (hebr. 'Ekron, Vg Accarori), jedno z miast filistyńskiej Pentapolis (~> Filistyni) na wybrzeżu M. Śródziemnego (na zach. od -*• Judei), znane przede wszystkim jako ośrodek kultu -*• Beelzebuba.

  Wprawdzie wg Sdz (1,18) i 1 Sm (7,14; 17,52) E. został zdobyty przez Izraelitów już w epoce -»• Sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLOGE

  Zbiór praw zawierający wyciągi aktualnych ustaw pochodzących z kodyfikacji ces. Justyniana I Wielkiego i jego następców, wydany prawdopodobnie 726 przez bizant. cesarza Leona III Izauryjskiego.

  E. miał zastąpić ustawodawstwo justyniańskie i być pomocą w praktyce sądowej; odstępuje jednak od ducha prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSCELENCJA

  Znakomitość, tytuł honorowy używany w Kościele katolickim wobec -> biskupów i niektórych -+ infułatów (np. dziekana Roty Rzym.).Początkowo e. nazywano najwyższych urzędników na dworze cesarza bizant.; tytuł ten, stosowany wobec królów lombardz-kich, używano w średniowieczu wobec cesarzy, królów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIZM

  (gr. oikos środowisko, logos słowo), kierunek wyjaśniający procesy zachodzące w psychice i osobowości oraz różnice indywidualne między ludźmi za pomocą pojęć z zakresu środowiska abiotycznego, biotycznego i społecznego; rozwinął się jako protest przeciw -*• biologizmowi.

  E. skrajny reprezentują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSHUMACJA

  (łac. ex z, humus ziemia), wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich w celu przeniesienia ich w in. miejsce lub dla przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, ustalających przyczyny i okoliczności śmierci w razie podejrzenia o śmierć gwałtowną (zabójstwo, samobójstwo) oraz w wypadku pochowania zwłok bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOM

  Zarządca majątku kościelnego, mianowany przez przełożonego, administrujący w jego imieniu powierzonymi mu dobrami.

  Urząd e. wprowadził 451 Sobór Chalced. (kan. 26) we wszystkich diecezjach, a II Sobór Nic. z 787 (kan. 11) nakazał metropolicie i patriarsze obsadzać urząd e. w razie zaniedbania tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLAUSTRACJA

  (łac. ex z, claudo zamykam), zezwolenie osobie zakonnej na pobyt poza wspólnotą zakonną pozostawiające ją nadal pod władzą ordynariusza miejsca na czas określony w -+ reskrypcie, połączone z częściowym zwolnieniem z obowiązków wypełniania ślubów zakonnych; różni się od zezwolenia na czasowy pobyt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

  A. GENEZA i ROZWÓJ —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /39 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKITI

  Diecezja w Nigerii eryg. 30 VII 1972 jako Ado-E. z części diec. Ondo, od 11 XII 1972 jako E. jest sufraganią Lagos; zajmuje 5695 km2 i liczy 1 min mieszk., w tym 80000 katolików, 12 parafii, 86 stacji mis., 8 księży diec. i 7 zak., 7 zakonników, 12 sióstr.

   

  AAS 64(1972) 662-663,787-788; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  E. stanowi jeden z podstawowych traktatów, jakkolwiek pozostaje w stadium ciągłego formowania się. -

  A. POCZĄTKI — Kościół wierzy, że wywodzi się cały z osoby -> Jezusa Chrystusa, jako podstawowe ucieleśnienie misterium zbawienia w historii; pełna jednak świadomość kośc. składa się z prostej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /41 317

  praca w formacie txt

Do góry