Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ELEUTERIUSZ i ANCJA

  Święci, żyli w II w., męczennicy; prawdopodobnie E. był bpem i z matką A. poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za ces. Hadriana.

  1. Wg legendarnej Passio z VI-VII w. (BHG 568-571b; BHL 2450-2453 c) E. był bpem Aeca we Włoszech (obecnie Troia w Apulii), ponosząc tam 18 IV śmierć męczeńską; źródła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIASZ abp.

  Żył na przełomie XI i XII w., zm. na Krecie, teolog i kanonista.

  Napisał komentarz do 27 mów i 2 listów Grzegorza z Na-zjanzu pt. Egzegesis [...] eis tus me anaginoskomenus logus tu en hagiois pat ros hemon Gregor iu [...] tu Theologu (skrót wydał A. Jahn, PG 36,737-902; przekład łac. J. Leunclaviusa i J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEUTERIUSZ z NIKOMEDII Św.

  Męczennik, zm. ok. 303 w czasie prześladowań Dioklecjana.

  Opis męczeństwa (znany jeszcze w V w.) zaginął, a w IX w. odtworzył go -* Adon w wersji legendarnej, utożsamiając E. z żołnierzem nie znanego imienia, który miał zniszczyć dokument Dioklecjana przeciwko chrześcijanom;

  kult E., istniejący w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELGAR EDWARD WILLIAM

  ur. 2 VI 1857 w Broadheath (k. Worcester), zm. 23 II 1934 w Worcester, kompozytor i organista.

  Był samoukiem; jedynie gry na skrzypcach uczył go A. Pollitzer w Londynie; został skrzypkiem orkiestry w Birmingham, a 1882 kapelmistrzem w Worcester, gdzie 1885-89 po swym ojcu był organistą w kat. kościele St...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEUSIS (1)

  Gród attycki przy Polu Raryjskim (kolebce upraw zboża) k. Aten, wcielony w końcu VII w. do państwa ateńskiego, jeden z najważniejszych sakr. ośrodków greckiej religii.

  Osada E. sięga czasów średniohelladzkich (1900-1600 prz. Chr.), a obwarowanie akropolu oraz założenie przybytku rodzimych bóstw ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELGER GEORG SJ

  ur. 1585 w Valmierze (Łotewska SRR), zm. 30 IX 1672 w Dyneburgu, działacz kościelny.

  Po konwersji z protestantyzmu wstąpił 1607 do zakonu w Wilnie, gdzie odbył studia filoz.-teol. i po przyjęciu święceń kapł. (ok. 1612) uczył wymowy w Akademii; 1620 udał się do Rygi w celu rekatolizacji mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEUSIS (2)

  (od gr. Eleutheroi laon Sotheres woln i wyzwolicielami ludów), związek mający na celu krzewienie odrodzenia moralnego i wychowania narodowego, zał. 1903 przez W. -> Lutosławskiego.

  Związek miał być zalążkiem przyszłej wolnej Polski i wypracować nowy typ Polaka, stworzyć stosunki społ. oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELGOT JAN

  ur. ok. 1398 w Ligocie (k. Oleśnicy), zm. 24 VIII 1452 w Krakowie, kanonista.

  Na wydziale artium Akademii Krak. zdobył 1417 bakalaureat i 1420 magisterium, po czym rozpoczął wykładać filozofię; jednocześnie studiował prawo pod kierunkiem Stanisława ze Skarbimierza i 1427 został drem dekretów oraz prof.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEUTERIUSZ Św. (1)

  Papież ok. 174-189, ur. w Nikopolis (Epir), był diakonem Kościoła rzym. za pap. Aniceta.

  Dla utrzymania jedności kośc. zajął jako papież stanowisko wyczekujące wobec -> montanizmu, o którym zawiadomiła go gmina chrzęść, z Lyonu pismem wręczonym przez Ireneusza; odnośnie do daty Wielkanocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEONORA z PROWANSJI Św. OSB

  ur. 1222 w Prowansji, zm. 25 VI 1291 w Amesbury (k. Salisbury), ang. królowa.

  Wydana za mąż 1236 za ang. króla -> Henryka III; związany z tym faktem napływ jej współziomków do Anglii, których protegowała na najwyższe stanowiska, spowodował jej niepopu-larność (zwł. że nie lubiany był również Henryk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry