Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ELŻBIETA PORTUGALSKA Św.

  ur. 1271 prawdopodobnie w Saragossie, zm. 4 VII 1336 w Estremoz (wsch. Portugalia), żona Dionizego, króla Portugalii, krewna -» Elżbiety Węgierskiej.

  1. Życie i działalność — Wdrożona do ascezy chrzęść, w domu rodzinnym, kontynuowała surowy tryb życia jako królowa (od 1283); oddana działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA

  (hebr. 'eliszeba' mój Bóg jest pełnią), matka -*• Jana Chrzciciela wspomniana w Łukaszowej -* ewangelii dzieciństwa (Łk 1).

  Pochodziła z pokolenia Aarona (nosiła imię jego żony), była krewną Maryi Panny (Łk 1,36 nie określa stopnia tego pokrewieństwa — być może ciotką lub kuzynką); pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELYAN, Elian, Helian, Ellas KASPER ks.

  ur. ok. 1435 w Głogowie, zm. przed 7 IV 1486, drukarz.

  Studia rozpoczął 1451 w Lipsku, gdzie 1455 uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych; prawo kan. studiował od 1461 na Akademii Krak., a 1467-69 w Erfurcie (równocześnie z teologią), uzyskując 1477 bakalaureat, a 1478 licencjat; przez kilka lat był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELUSA, Aluza

  (ruiny Chaluca w pd. Izraelu w pobliżu drogi z Egiptu do Palestyny), bpstwo staroż. w metropolii Petra w rzym. prowincji Palestyna III ; znanych 4 bpów z IV-VII w. ; upadło prawdopodobnie w VII w. wskutek podboju Arabów; od poł. XVIII w. bpstwo tytularne; bpem tytularnym był 1871--86 Jan Janiszewski, sufr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELZENBERG HENRYK

  ur. 18 IX 1887 w Warszawie, zm. 6 IV 1967 tamże, literaturoznawca, krytyk literacki, filozof.

  Studia ukończył w Paryżu, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle (P 1909), a habilitował 1921 w Krakowie na podstawie pracy Marek Aureliusz. Z historii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELUZA

  (Acemlar w zach. Turcji), bpstwo w metropolii Laodycea Frygijska w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znanych 5 bpów z V-IX w.; od 1950 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JAN TEOFIL

  ur. 1717 w Węgrowie (k. Sokołowa Podlaskiego), zm. 1782 w Berlinie, ostatni senior -» braci czeskich.

  Uczył się w szkole braci czes. w Lesznie, a nast. studiował w Berlinie, Frankfurcie n. Odrą i Lejdzie; wyświęcony 1743 na diakona, był nauczycielem w Lesznie, a od 1747 kaznodzieją przy zborze czes. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻANOWSKI TOMASZ SJ

  ur. prawdopodobnie 1590 w Chełmnie, zm. 10 IX 1656 w Prusach Król., działacz unijny.

  Do zakonu wstąpił 1606 i 1609-12 studiował filozofię w Pułtusku, a 1612-16 teologię w Rzymie; 1618 przeniósł się z prowincji litew. do pol. i wykładał teologię mor. w Lublinie i Toruniu (1618-19), a potem teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL VAS

  Bpstwo w pd. Portugalii eryg. 1570 z terytorium diec. E vory (której została sufragan ią) i 1882 ponownie doń in-korporowane; bpi znani 1570-1852; obecnie bpstwo tytularne.

  Do zabytków sakr. w E. należy kościół S. Pedro z XIII w. (restaurowany po trzęsieniu ziemi 1755, z portalem got. i kopułą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JÓZEF

  ur. 1 VI 1769 w Grodkowie (k. Nysy), zm. 18 IV 1854 w Warszawie, kompozytor, pedagog.

  Muzykę uprawiał od lat dziecięcych i śpiewał w chórach kośc. Grodkowa i Wrocławia; po studiach teol. i medycznych we Wrocławiu, 1791-92 był pierwszym skrzypkiem opery w Brnie, 1792-99 dyrektorem orkiestry teatru we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 292

  praca w formacie txt

Do góry