Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EMINENCJA

  (łac. eminens wznoszący się wysoko), tytuł honorowy używany w Kościele katolickim dla podkreślenia godności kardynałów oraz mistrza zakonu maltańskiego.

  W dawnych czasach tytuł e. przysługiwał wszystkim prałatom; pap. Urban VIII zastrzegł go 1630 wyłącznie dla kardynałów,3 elektorów-bpów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMMONS NATHANAEL

  ur. 20 IV 1745 w East Haddam (stan Connecticut), zm. 23 IX 1840 w Franklinie (stan Massachusetts), duchowny kongregacjonalistyczny.

  Po studiach na Yale University w New Haven pod kierunkiem N. Stronga przyjął 1773 święcenia dla Second Church w Wrenthamie (obecnie Franklin); ze swego domu uczynił seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMINESCU MIHAI

  Właśc. Mihail Eminovici, ur. 15 I 1850 w Ipotesti (k. Botoszan, Bukowina), zm. 15 VI 1889 w Bukareszcie, poeta romantyczny.

  Uczył się 1860-63 w gimnazjum w Czerniowcach; 1866-69 był związany z teatrem wędrownym I. Caragiale, a nast. z Teatrem Narodowym; 1869-72 studiował (jako wolny słuchacz) filozofię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMNILDA

  zm. 1017, trzecia żona Bolesława Chrobrego, córka księcia Dobromira.

  Jej germ, imię świadczy o przyjęciu chrztu przez jej ojca od kapłanów niem.; 987 poślubiła Bolesława; wydala na świat 5 dzieci (Mieszka, Ottona i 3 córki); nie odegrała większej roli polit., miała natomiast korzystny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMLER JOSEF

  ur. 10 I 1836 w Libanie n. Bystrzycą (pn.--wsch. Czechy), zm. 1899 w Pradze, historyk i wydawca.

  Po studiach filoz. w Wiedniu, kontynuując zainteresowania hist., zbierał materiały źródłowe do historii Czech w archiwach bawarskich i austr.; 1862-63 był red. „Památky archeologické", wyd. przez Tow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJA

  (łac. emovere poruszać), zachowanie się człowieka (II B 2) lub zwierzęcia wyrażone przez układ nerwowy pod wpływem specyficznych przeżyć, wynikających z zaburzenia równowagi otaczającego świata oraz zjawisk zachodzących w nim samym; stanowi komponentę -> motywacji postępowania w stosunku do siebie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /17 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMMA z GURK bł.

  ur. ok. 980, zm. 29 VI 1045 w Gurk (Karyntia), hrabina Friesach-Zeltschach.

  Po śmierci męża, księcia Wilhelma (ok. 1016), oraz syna Wilhelma (zamordowanego 1036), przeznaczyła swój majątek na cele rei. i charytatywne; ufundowała kilka parafii, klasztor benedyktynów w Admont i benedyktynek w Gurk, dokąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMIGRACYJNE DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła mająca na celu zaspokojenie religijnych (częściowo także pozarel.) potrzeb emigrantów, z uwzględnieniem ich szczególnych warunków życia (wykorzenienie społ.), cech etnicznych, tradycji kulturowej, a niekiedy odmiennego obrządku ; obejmuje grupy emigrantów (osadników, uchodźców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /13 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  Pogląd przyjmujący sferę uczuciową (-* uczucia), czyli intuicję irracjonalną za podstawowe lub jedyne źródło -*> poznania; w religii ponadto postawa (-> akt ludzki V B 2) oparta na przemożnej roli czynnika emocjonalnego (-* religijność); odróżnia się od -*• sentymentalizmu, redukującego -»• przeżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /5 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMMAUS, Mouvement Emmaus

  Ruch charytatywny dla zapobiegania skutkom nędzy w aglomeracjach wielkomiejskich, zainicjowany i 1949-54 zorganizowany w Paryżu przez ks. H.A. Grouèsa, zw. Abbé Pierre (ur. 1912); wywodzą się z niego konkretne wspólnoty lokalne lub nar. Fraternités d'E., powstające od 1954 na wszystkich kontynentach.

  Mało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 304

  praca w formacie txt

Do góry