Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ENTROPIA

  (gr. en w coś, trepo - zwracam, zmieniam), miara stopnia nieuporządkowania systemu; występuje w naukach przyr. — jako funkcja określająca stan układu termodynamicznego (w fizyce), jako miara nieokreśloności układu, tym większa, im jego stany są bardziej równoprawdopodobne, a tym mniejsza, im bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /15 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTUZJAŚCI, entuzjastki

  Grupa radykalnych pisarzy i publicystów, w większości" spiskowców (1842-49), związanych z redakcją „Przeglądu Naukowego" (1842-44); nazwa pochodzi od G. Korbuta; obok red. pisma E. Dembowskiego i H. Skim-borowicza należeli do nich m.in. K. Baliński, H. Kamieński i J. Majorkiewicz.

  Częściej natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

  (gr. en w, thyme umysł), nazwa sylo-gizmu, w którym nie wypowiedziano wyraźnie wszystkich przesłanek; przesłanka bywa przemilczana ze względu na swą oczywistość lub na brak jej wyraźnego uświadomienia przez wnioskującego ; jeśli jest ona zdaniem fałszywym albo bezpodstawnie przyjętym, to przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENUGU

  Diecezja w Nigerii eryg. 12 Xl 1962 z terytorium archidiec. Onitsha, jako jej sufragania; zajmuje 7900 km2 i liczy 2 min mieszk., w tym 180 830 katolików, 38 parafii i 35 kaplic, 47 księży diec. i 17 zak., 30 zakonników, 41 sióstr.

   

  AAS 55(1963) 935-936; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENUMA ELISZ

  (akadyjskie: kiedy w górze), akadyjski poemat o stworzeniu świata, powstały prawdopodobnie w okresie starobabil. (1. poł. II tysiąclecia prz.Chr.); w ciągu I tysiąclecia prz.Chr. stał się najpopularniejszym mitem kosmo-gonicznym; do koncepcji E.e. nawiązuje początek I relacji o stworzeniu świata w ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  (gr. doskonałość), proces lub wynik realizowania się możliwości lub możności (-> akt i możność) złożonych w bycie; termin e. wprowadził do ontologii prawdopodobnie Arystoteles.

  E., utożsamiana z energeia i przeciwstawiana jej korelatowi dynamis, oznacza coś, co istnieje w stanie urzeczywistniania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKRATYCI

  (gr. wstrzemięźliwi), zwolennicy skrajnej ascezy (IV A 1) we wczesnym chrześcijaństwie, opartej na tradycjach judeochrześcijaństwa, a jeszcze bardziej gnostycyzmu; przetrwali do IV wieku.

  Początkowo reprezentowali rygorystyczny kierunek wewnątrz Kościoła, a ok. 170 stworzyli sektę domagającą się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENLIL

  (sumeryjskie pan wiatru), bóstwo babilońskie, przejęte od Sumerów, sprawujące najwyższą władzę w strefie między Niebem a Ziemią (-> Bóg I 3).

  W panteonie sumeryjskim występuje już w IV tysiącleciu prz.Chr. w triadzie obok -»• Anu i Enki (-*• Ea) z głównymi epitetami — wielka góra, pan wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENN WŁADYSŁAW ks.

  ur. 26 XII 1845 w Gnieźnie, zm. 24 XI 1908 w Pszczewie k. Międzyrzecza, działacz spol. i oświatowy.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1873 święcenia kapł. ; był krótko wik. i prob, w Ostrowie Wlkp., a nast. przeniósł się do Berlina, gdzie obok pracy dusz-past. wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENNODIUSZ, Magnus Felix Ennodius Św. bp.

  ur. 473 lub 474 prawdopodobnie w Arles (pd. Francja), zm. 17 VII 521 w Pawii (Lombardia), retor i poeta.

  Po śmierci rodziców wychowywany był przez krewnych; złożony ciężką chorobą, zerwał zaręczyny, ślubując zmianę i poprawę życia; 493 przyjął święcenia diakonatu w Pawii; od 496 był pomocnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 972

  praca w formacie txt

Do góry