Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EPIKLEZA

  (gr. epiklesis wzywanie), modlitwa do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego na dary ofiarne w celu ich przeistoczenia (e. konsekracyjna) oraz na uczestników liturgii eucharystycznej celem ich zjednoczenia i uświęcenia (e. komunijna); w liturgiach -* wschodnich Kościołów stanowi część ana-fory; w znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /18 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENIZM

  (gr. epifaino pokazuję, wykazuję), pogląd uważający zjawiska psychiczne (świadomość) za wywołane przez fizjologiczne (zwl. nerwowe) i przez in. zjawiska towarzyszące, choć nie mające wpływu na ich przebieg; nie łączą ich między sobą bezpośrednie związki przyczynowe.

  E. jest koncepcją filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKTET z HIERAPOLIS

  ur. ok. 50 w Hïerapolis we Frygii, zm. ok. 130 w Nikopolis w Epirze, filozof stoicki (> stoicy).

  Wyzwolony z niewolnictwa, studiował filozofię w Rzymie, później założył i prowadził w Nikopolis własną szkołę filoz.; naukę swego mistrza spisał jego uczeń Arrian z Nikomedii w Diatrybach oraz w skróconym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGENEZA

  (epi po, genesis pochodzenie), teoria wyjaśniająca kształtowanie się organizmu żywego różnicowaniem się substancji życiowej na narządy i tkanki; jej problematyka stała się w XIX w. domeną -*• embriologii.

  E. po raz pierwszy wystąpiła w filozofii Arystotelesa, wg któ-- rego w rozwoju zarodka pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ bp.

  Żył w 2. poł. V oraz w 1. poł. VI w., patriarcha Konstantynopola (520-535).

  Jako kapłan wyróżnił się znajomością Pisma iw., ascet. trybem życia oraz dążeniami do utrwalenia unii kośc. z Rzymem, wznowionej po schizmie akacjańskiej (-» Akacjusz); 520 listownie zawiadomi! pap. Hormizdasa o swym wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIA (2)

  Wspólnoty zak. w -» anglikańskim Kościele, zakładane w końcu XIX w. w celach misyjno-charytatywnych.

  1. E. of Oxford, Oxford Mission Brotherhood of the E., męska wspólnota kapłanów i świeckich, zał. 1880 w Kalkucie; początkowo działała misyjnie wśród wykształconych niechrześcijan Indii; współpracuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHEMERIDES

  Nazwa przyjęta w tytułach różnych czasopism kośc., m.in. w „E. carmeliticae" (-> duchowości religijnej czasopisma), „E. iuris canonici" (-* prawno-kościelne czasopisma), „E. liturgicae" (-> liturgiczne czasopisma), „E. ma-riologicae" (-» maryjne czasopisma) oraz w -> „Ephemerides theologicae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ Św. bp.

  ur. ok. 315 w Bezanduka k. Eleu-theropolis (Palestyna), zm. 12 V 403 w drodze na Cypr. pisarz, doktor Kościoła.

  1. Zycie i działalność — E., którego rodzice byli prawdopodobnie chrześcijanami pochodzenia żyd. (C. Riggi), nauczył się w młodości języka gr., syr., hebr., koptyjskiego oraz nieco łaciny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /10 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES"

  Kwartalnik naukowy wydawany od 1924 przez Katolicki Uniwersytet w Lowanium pod redakcją profesorów wydziału teologii i prawa kanonicznego ; początkowo miał charakter apologijny.

  Założenia pisma (przeciwdziałanie prądom racjonalistycznym i ateizującym) rzutowały na jego zawartość i wpływały na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHRATA SOCIETY, Ephrata Cloister

  Monastyczna wspólnota > baptystów, zał. 1732 w Lancaster (Pensylwania) przez niem. pietystę Johanna Conrada Beissela (1690-1768).

  Wspólnota, rekrutująca się z niem. emigrantów, zrzeszała w większości celibatariuszy, praktykujących życie monastyczne, oraz żonatych, którzy składali przyrzeczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt

Do góry