Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EPITRACHELION

  (gr. epi na, trachelos szyja), szata liturgiczna w Kościołach wsch. noszona z przodu na ramionach i sięgająca stóp, z otworem na przełożenie przez głowę ; symbolizuje charyzmatyczną treść hierarchicznego stopnia prezbitera, co uwydatnia tekst modlitwy (Ps 132,2) przy jej zakładaniu; odpowiednikiem e. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOCHE

  (gr. powstrzymanie się od sądu), metoda postępowania w filozofii, polegająca na powstrzymaniu się od uznawania tez, których przyjęcie bez uprzedniego dowodu prowadziłoby w dowodzeniu do -> błędnego koła lub ciągu w nieskończoność (-> petitio principu).

  U staroż. sceptyków rezultatem e. było powsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPONIM

  (gr. epony mos dający nazwę), bóstwo albo bohater kulturowy, od których imienia nazywano kraj, miasto lub naród, np. Asur, Atena, a w Biblii Henoch (Rdz 4,17; por. też Rdz 25,13-16); e. byli także, przede wszystkim w Asyrii i w staroż. Grecji, dostojnicy państwowi, których imionami nazywano poszczególne lata;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION - IKONOGRAFIA

  Główny temat e. — zmarły Chrystus leżący w pozycji grobowej (w tzw. układzie gisant) — wg hist, źródeł lit. (Jan z Damaszku, VIII w., Leoncjusz Cypriusz, IV w.) i współcz. badań ikonograficznych (D.I. Pallas) wzorowany jest na postaci -»• całunu turyńskiego (relikwii należącej do kręgu -*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /11 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION - LITURGIA

  Większość uczonych wywodzi e. z welonów liturg., symbolizujących całun Chrystusa i kamień na jego grobie, wnoszonych w rycie wielkiego wejścia w liturgii eucharyst.; wskazują na to występujące na e. motywy eucharyst. (->- cybo-rium, adorujący serafinowie) i umieszczane na nich teksty tro-parionu Dostojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /5 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPALE AUDIENTLA

  (łac. biskupie posłuchanie), publiczne rozpatrywanie spraw sądowych, będące przeciwstawieniem procedury pisemnej, a także trybunał -» biskupa, który mocą władzy udzielonej mu przez cesarza rozpatrywał cywilne sprawy sporne.

  Paweł Apostoł zachęcał wiernych, by nie wnosili spornych spraw przed sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMICZNA LOGIKA

  (gr. episteme wiedza), dział -> logiki nieklasycznej (intensjonalnej, filoz.), powstały w wyniku zainteresowań logików zorientowanych filozoficznie ku problemom zastosowania narzędzi formalnych do semantycznej analizy języka wiedzy.

  Na I.e. składają się systemy, w których aksjomatycznie lub za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPIUS

  Właśc. Bisschop, SIMON, ur. 8 I 1583 W Amsterdamie, zm. 4 IV 1643 tamże, teolog arminiański (-> armi-nianizm).

  Studiował pod kierunkiem J. Arminiusa i F. Gomarusa w Lejdzie, a nast. we Franeker; 1610 został kaznodzieją w Bleis-wijk, a 1612 prof, w Lejdzie; po -*• dordrechckim synodzie (1619) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  (gr. episteme wiedza, logos słowo), dyscyplina filozoficzna zajmująca się uwarunkowaniami i wartością wiedzy naukowej; termin stosowany także jako synonim -> teorii poznania oraz -»• naukoznawstwa (->- metanauka, -> metodologia nauk); wprowadził go 1854 J.F. Ferrier, który wyróżnił e. i -»• ontologie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPORUM POLONIAE COETUS

  Bulla normująca organizację kościelną na pol. ziemiach nadbałtyckich, wyd. 28 VI 1972 przez pap. Pawła VI dla Polski (AAS 64(1972) 657-659; pol. przekład ChS 5(1973) z. 2, 90-92).

  Po ustaleniu zach. i pn. granic PRL oraz zagwarantowaniu ich trwałości 1945 umową poczdamską i 1970 trójstronnymi układami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 024

  praca w formacie txt

Do góry