Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EROS

  Rzym. Amor, Kupido, mityczna personifikacja miłości emocjonalnej oraz szczęśliwej i nieszczęśliwej tęsknoty miłosnej.

  1. W piśmiennictwie przedchrześcijańskim — U He-zjoda występuje E. obok Ziemi i Chaosu jako prazasada świata, pan bogów i ludzi, siła porządkująca wszechświat (Theog. 120), a u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /11 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYK IV, Eryk Plovpenning Św.

  ur. 1216, zm. 10 VITI 1250, król duński.

  Koronowany 1232, rządy sprawował od 1241, dążąc do utrzymania silnej władzy król. oraz polit, jedności królestwa, podzielonego przez ojca na dzielnice; opozycją przeciwko E. kierował jego brat Abel, książę pd. Jutlandii i Szlezwiku;

  1246 doszło do wojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROTOMANIA

  (gr. eros miłość emocjonalna, mania szał), przesadne uczulenie na sprawy popędu seksualnego, polegające na wyłącznym zainteresowaniu sferą miłości emocjonalnej i koncentrowaniu wokół niej całej własnej aktywności.

  E. spowodowana wpływami kulturowymi (np. Don Juan, Casanova), defektami wieku (np. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYK z AUXERRE, Heric z Auxerre OSB

  ur. ok. 841 w Héry (k. Auxerre), zm. 876 w Auxerre, hagiograf.

  W Auxerre, gdzie wstąpił do zakonu, i w Laon studiował teologię i klasykę, napisał Vita sancii Germani Antissidoriensis (MGHPoetae III 428-517), Miracula sancii Germani (MGHAuc-tant XII 172; PL 126,1123-1272) i dzieje bpów Auxerre pt. Gesta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROTYKA

  (gr. eros miłość emocjonalna), procesy i wytwory kulturowe powstałe pod wpływem ludzkiego popędu płciowego; zakładają emocjonalne samopoznanie i przeżywanie zróżnicowanej dualnie (na męskość i kobiecość) struktury człowieka, wyrażającej się w funkcjonowaniu jego organizmu; niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /14 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYK z WINSEN OFM bp.

  zm. 8 IX 1391, organizator diecezji przemyskiej.

  Pochodził z Saksonii; 1377 mianowany 3 z kolei bpem przem., przy poparciu wik. kustodii ruskiej Mikołaja Melsaka OFM ze względu na licznych w diec. Niemców; do 1378 pełnił funkcję sufragana w Hildesheimie, a 1379 przybył do Przemyśla i osiadł prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROTYZM

  (gr. eros miłość emocjonalna), postawa lub tendencja preferujące miłość emocjonalną w pragnieniach, dążeniach i działaniu człowieka; w przeciwieństwie do —> erotomanii mieści się w zakresie zdrowia psych, i bywa motywem wiodącym w sferze twórczości artyst. (np. naturalizm) albo intelektualnej (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYNIE

  (gr. Erinyes), rzym. furie, boginie zemsty, zaliczane do -*• chtonicznych bóstw; z wprowadzeniem sądów ludzkich utraciły pierwotną funkcję, przekształcając się w opiekunki ziemi uprawnej i owocującej, i odtąd zwano je eumer.idami (łaskawymi).

  Powstały z krwi okaleczonego Uranosa spadłej na ziemię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERRICO GAETANO

  ur. 20 X 1791 w Secondigliano (k. Neapolu), zm. 29 X 1860 tamże, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Neapolu przyjął 1815 święcenia kapł., po czym pracował wśród wiejskich dzieci; jako kaznodzieja występował przeciwko jansenizmowi oraz propagował kult Serca Jezusa; pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYSTYKA

  (gr. eris spór), sztuka prowadzenia sporów słownych (> dyskusja) oraz przekonywania przeciwników i słuchaczy o prawdziwości głoszonych poglądów lub nakłaniania ich do określonego postępowania przez umiejętne wykorzystywanie tzw. chwytów erystycznych;

  są nimi zarówno techn. wskazówki i zalecenia doboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt

Do góry