Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ESSEN

  Diecezja w Republice Federalnej Niemiec, dawne opactwo benedyktynek, a także ośrodek polonijny w Westfalii.

  1. Początki E. wiążą się z fundacją opactwa benedyktynek (852-870) przez bpa Alfreda OSB z Hildesheimu (zm. 874) dla 52 mniszek i 20 kanoników, podległego od 947 bezpośrednio cesarzowi; powstała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEŃCZYCY

  Odłam judaizmu o tendencjach ascetycznych, istniejący na przełomie I w. prz.Chr. i 1 w. po Chr.

  Spośród wielu propozycji wyjaśnienia nazwy e. najbardziej przekonujące jest jej łączenie z aram. chez'wana' oraz chazoja', dla których rdzeniem jest hebr. chazah — widzieć, mieć wizje, prorokować; wg tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPINAL

  Diecezja w Kolumbii eryg. 18 III 1957, sufr. Bogoty, utworzona z pd. części terytorium diec. Ibagué; zajmuje 13 514 km2 i liczy 582 100 mieszk., w tym 543 600 katolików, 36 parafii, 51 księży diec., 5 zakonników, 54 siostry.

   

  AAS 49(1957) 712-714; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPARZA ARTIEDA MARTIN de SJ

  ur. 2 IV 1606 w Ezcaroz (Nawarra), zm. 21 IV 1685 w Rzymie, teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1621 i po studiach teol. oraz przyjęciu święceń kapł. wykładał filozofię w Santiago de Compostela, a teologię w Salamance, Valladolid i w Rzymie; pełnił też różne funkcje zak. i kośc., m.in. przez 20 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPEN ZEGER BERNHARD Tan

  ur. 9 VII 1646 w Lowanium, zm. 2 X 1728 w Amersfoort (Holandia), kanonista.

  Po studiach na uniw. w Lowanium przyjął 1673 święcenia kapł. i 1675 uzyskał doktorat z prawa kan. i cywilnego; nast. wykładał na katedrze kursu wakacyjnego (Leçons des six semaines) zagadnienia wybrane z zakresu obranej dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPENCE CLAUDE d', Espancaeus Claudius

  ur. 1511 w Châlons-sur-Marne,zm. 4 X 1571 w Paryżu, kaznodzieja i teolog.

  Studiował w Paryżu i 1540 został rektorem Sorbony; 1544 wszedł w skład komisji teologów do przygotowania Soboru Tryd. i 1547 brał udział w sesji w Bolonii (jako teolog króla Henryka II), a ponadto prowadził korespondencję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESKIL abp.

  ur. ok. 1100 w Jutlandii, zm. 6 IX 1181 w Clairvaux, studiował w Hildesheimie.

  Został 1134 bpem Roskilde, a 1138 wbrew woli króla Eryka Lama wybrano go abpem Lundu; kontynuował -»• gregoriańską reformę, zapoczątkowaną przez swego stryja (abpa Assera), 1139 zwołał synod bpów skand., na którym podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPERANCKI RUCH CHRZEŚCIJAŃSKI

  Ruch esperantystów różnych wyznań chrześcijańskich w celu posługiwania się językiem esperanto w głoszeniu -#• ewangelii: rozwija się w ramach Kristana Esperantista Ligo Internada (KELI), zał. 1911 w Antwerpii dzięki staraniom P. Hubnera.

  Po ogłoszeniu 1887 przez L.L. Zamenhofa z Białegostoku języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESKIMOSI

  Lud zamieszkujący prawie całą linię brzegową od Grenlandii i Labradoru (na wsch.) do M. Beringa (na zach.) oraz część syberyjskiego wybrzeża Azji w Cieśninie Beringa; liczy 52 372 osób (22 890 na Grenlandii, 11 500 w Kanadzie, 16 882 na Alasce i 1100 na Syberii); wykazuje cechy mongo-loidalne; skóra ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /15 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPERANCKI RUCH KATOLICKI

  Ruch esperantystów katolickich dla stosowania języka esperanto w celach rei., zorganizowany 1910 w Paryżu przez ks. A. Richardsona; jego działalność koordynuje Internada Katolika Unuigo Esperantista (IKUE).

  Wraz z upowszechnieniem się esperanta działacze kat. z końca XIX w. (m.in. K. Bein w Warszawie, ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 146

  praca w formacie txt

Do góry