Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUCHAITAE, Euchaita, Theodoropolis

  (dziś Corum w pn. Turcji), bpstwo powstałe w V w. w metropolii Amasea, od poł. V w. abpstwo autokefaliczne, a od X w. metropolia w rzym. prowincji Hellespont, miejsce kultu jego założyciela św. Teodora męczennika; było jednym z najsławniejszych miejsc pielgrzymkowych na Wschodzie w starożytności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - DZIEJE

  Za prekursora e. uważa się Sokratesa, który jej przedmiot określił jako -> powinność moralną działania; do zrozumienia jej istoty doszedł na podstawie zdefiniowania poszczególnych typów tej powinności, czyli cnót (-> aretologia); zapoczątkował również metaetykę, czyli logikę e.; powinność tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /23 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - PROBLEMATYKA

  E., analogicznie jak każdą -> naukę, określa się przez wskazanie jej przedmiotu i celu (wyznaczonego głównie w zależności od badanego przedmiotu, ale także warunkami kulturowymi i zainteresowaniami badacza) oraz metody badań (czyli sposobu stawiania problemów oraz szukania i udzielania na nie racjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /39 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  (gr. ethos obyczaj, zwyczaj, ethikos obyczajowy), nauka filozoficzna obejmująca zespół zagadnień -»• moralności w relacji do moralnego -*• dobra (II) i -*• zła (II); określa istotę -* powinności moralnej człowieka oraz jej szczegółowej treści (słuszności mor.) i ostatecznie wyjaśnia fakt moralnego -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - RELIGIA

  E. pierwotnie wierzyli w boskie siły rządzące światem, które upersonifikowano w trakcie własnego rozwoju i kontaktów z kulturą gr.; taka koncepcja przyczyniła się do powstania skrzydlatego geniusza — uosobienia sił witalnych, do której to kategorii zalicza się istoty (zw. lasa) i siły przedstawiane w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

  W życiu E. sfery sakr. i świecka wzajemnie się przenikały i dlatego trudno również w sztuce dokonać między nimi wyraźnego rozgraniczenia, tym bardziej że świątynne posągi kultowe nie dochowały się, a przedmioty codziennego użytku, nawet najbardziej banalne, wchodziły w sferę sztuki sakr. dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /16 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI

  (gr. ethos obyczaj), styl życia oparty na zasadach moralnych ustanowionych przez Jezusa Chrystusa i uformowanych przez Dwunastu w Kościele pierwotnym; wyznacza kierunkowość kształtowania -> obyczajów jednostek i grup społ. w dziejach -> chrześcijaństwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETTAL

  Opactwo benedyktyńskie w okolicy Bad Tölz (RFN), należące do kongr. bawarskiej, ufundowane 1330 przez ces. Ludwika IV Bawarskiego.

  Zasiedlone mnichami z Reichenbach k. Ratyzbony, było do 1348 złączone z domem dla 12 rycerzy (i ich rodzin) broniących klasztoru (a później także i pielgrzymów); dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

  Normy i nakazy mor. skierowane przez Boga do konkretnych ludzi lub wspólnot, żyjących w określonym czasie i warunkach, kształtowały postawę etyczną -*• Ludu Bożego obydwu Testamentów jako odpowiedź na postulaty Boga ; tak pojęty e. ( = etos) jest więc przejawem realizacji przyjętych z objawienia zasad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /28 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ÉTUDES"

  Miesięcznik poświęcony przeglądowi katolickiego życia kulturalnego, zał. 1856 przez jezuitów i wydawany w Paryżu do 1862 pt. „Etudes de theologie, de philosophie et d'histoire", a 1862-97 (1871-80 w Lyonie) pt. „Etudes religieuses, historiques et littéraires"; nawiązywał do modelu -»• „Civilta cattolica";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt

Do góry