Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY POST

  Powstrzymanie się od pokarmów i napojów na określony czas przed przyjęciem komunii dla okazania szacunku Chrystusowi obecnemu w eucharystii.

  Pierwsze wzmianki o p.e. pochodzą z III w. i zawarte są u Tertuliana i Hipolita Rzym. ; wprowadzono go obowiązkowo 318 w Afryce, a stopniowo w IV-V w. w całym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki mające na celu szerzenie kultu eucharystycznego (zwł. -»• adoracji Najświętszego Sakramentu I) oraz częstej -*> komunii, wydawane przede wszystkim przez zgromadzenia zakonne lub organizacje kościelne (-* adoracja Najświętszego Sakramentu II, -+ Najświętszy Sakrament III).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHERIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 450 w Lyonie, pisarz ascetyczny i biblista, zwolennik życia monastycznego.

  Pochodził z chrzęść, rodziny senatorskiej, doszedł do wysokich godności i urzędów państw, (prawdopodobnie był senatorem); ok. 422 za zgodą żony oddał synów Saloniusza (późniejszego bpa Genewy) i Weraniusza (przyszłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - DZIEJE

  Za pierwsze cz.e., będące jedną z form kształtowania pobożności eucharyst., uważa się zał. 1869 w Hiszpanii „La lámpara del Santuario".

  Apostolatem cz.e. początkowo zajmowali się -* ejmardyści, którzy dla Stow. Kapłanów Ać.-.atorów (kapłańskie bractwa i stowarzyszenia) krajów języków rom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /5 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHOLOGION

  Podstawowa księga w -»- bizantyjskiej liturgii, zawierająca w swej klasycznej formie (e. kompletny albo wielki) modlitwy celebransa (diakona, kapłana, bpa) na wszystkie liturg. obrzędy i nabożeństwa; mieszczą się w niej nadto modlitwy okolicznościowe, a niekiedy także czytania liturg. (teksty lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Problematykę eucharyst. zasadniczo poruszano w różnych czasopismach w związku z uroczystościami -»• Bożego Ciała (rzadziej Wielkiego Tygodnia), a w 20-leciu międzywojennym również z okazji międzynar. kongresów eucharyst. ; preferowało ją -> Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, które 1872-1972 na 3163...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM

  (gr. eudaimon szczęśliwy), pogląd etyczny podkreślający, że osiągnięcie szczęścia jest najwyższym moralnym dobrem (II) oraz ostatecznym ideałem i celem życia człowieka (-> cel II).

  E. przyjmowała większość staroż. filozofów gr. i rzym., którzy pojmowali go w sposób odmienny — Arystoteles jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - PROBLEMATYKA

  W tytułach cz.e. wskazywano na przedmioty kultu (nazywano je wprost — np. „Eucharystia", „Hostia" bądź metaforycznie — np. „Skarb Wierzących"), jego formy („Adoracja", „Święta Godzina") i postawy wiernych („Chwała i Dziękczynienie").

  Ponieważ w Polsce adresat cz.e. nie był wyraźnie określony, odbijało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - KULT

  E. stanowi centrum chrześcijańskiego kultu z uwagi na sakramentalną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

  A. W KOŚCIELE ZACHODNIM — kult e. podczas jej sprawowania (-> msza) wyraża się w szczególnej czci okazywanej postaciom eucharyst. ze względu na ich realny związek z Chrystusem i obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Do wyjaśnienia doktryny objawionej i przybliżenia misterium e. dążono przez konfrontację podstawowych tekstów bibl. z pojęciami filozoficznymi.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Refleksje nad e. wiązali ojcowie Kościoła wsch. i zach. z problematyką chrystologiczną i przedstawiali je w homiliach oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /46 757

  praca w formacie txt

Do góry